Tin tức - Sự kiện

Hội đồng NVQS thành phố kiểm tra công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020

18/02/2020 10:27:20 SA
112
CHUYÊN MỤC: Hoạt động