Tin tức - Sự kiện

Trường CĐ CN và XD chế tạo thành công buồng khử khuẩn toàn thân và thiết bị đo thân nhiệt không chạm

04/05/2020 9:29:33 SA
111
CHUYÊN MỤC: Hoạt động