Tin tức - Sự kiện

CBCS Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc: hiến 333 đơn vị máu, hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”

04/05/2020 11:02:23 SA
84
CHUYÊN MỤC: Hoạt động