Tin tức - Sự kiện

Dự án tuyến đường ven sông: đã chi trả 50,18 tỷ đồng tiền bồi thường GPMB cho 33 hộ dân

01/12/2021 3:00:00 CH
53
CHUYÊN MỤC: Hoạt động