Tin tức - Sự kiện

Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân khu 6, phường Thanh Sơn

16/11/2018 10:50:00 SA
183
CHUYÊN MỤC: Hoạt động