Tin tức - Sự kiện

Đảng bộ Công ty nhiệt điện Uông Bí: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII; tổng kết công tác Đảng năm 2018

05/01/2019 1:25:00 CH
143
CHUYÊN MỤC: Hoạt động