Tin tức - Sự kiện

Ban Chỉ huy quân sự thành phố: thi cán bộ giảng dạy chính trị; sơ kết 5 năm đề án Đổi mới công tác giáo dục chính trị

10/05/2018 12:00:00 SA
1544
CHUYÊN MỤC: