Tin tức - Sự kiện

Phường Thanh Sơn tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018

10/05/2018 12:00:00 SA
875
CHUYÊN MỤC: