Tiêu đề Thủ tục Giải quyết tố cáo
Cơ quan UBND Thành phố Uông Bí
Lĩnh vực văn bản Tiếp Công Dân, Xử Lý Đơn Thư
Nội dung
* Trình tự thực hiện:
- Đối với cá nhân, tổ chức
+ Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo có xác nhận của công dân.
+ Cung cấp tài liệu, bằng chứng.
+ Nhận kết quả giải quyết của UBND thành phố
- Đối với cơ quan Văn phòng HĐND-UBND thành phố:
+ Cung cấp phiếu trả lại đơn, phiếu hướng dẫn nếu việc tố cáo đó không thuộc thẩm quyền thụ lý.
+ Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại mà không có bằng chứng mới.
+ Đối với đơn tố cáo đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền. Cơ quan ban hành văn bản thông báo thụ lý giải quyết tố cáo.
+ Cung cấp các loại văn bản để mời, triệu tập các tổ chức, cá nhân có liên quan để làm việc, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người tố cáo.
+ Trả kết quả giải quyết của UBND thành phố.
* Cách thức thực hiện:
- Nộp đơn tố cáo, hồ sơ tố cáo trực tiếp tại trụ sở tiếp dân của UBND thành phố hoặc cơ quan thanh tra thành phố.
- Gửi qua đường bưu chính.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn tố cáo 
+ Các tài liệu có liên quan
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết:
Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết. Vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp không quá 60 ngày.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân và tổ chức
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND thành phố
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thành phố.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng HĐND-UBND thành phố
- Cơ quan phối hợp: Không
* Kết quả thực hiện TTHC:
- Quyết định xử lý kỷ luật hoặc quyết định xử lý vi phạm hành chính.
-Báo cáo kết luận giải quyết tố cáo.
* Lệ phí: không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn tố cáo (Mẫu số 46, Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
* Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC:
- Luật Thanh tra 2010;
- Luật Tố cáo 2011;
- Nghị định 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra;
- Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tố cáo;
- Thông tư 06/2013/TT-TTCP qui trình giải quyết tố cáo;
- Quyết định 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành Mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Tệp tin đính kèm

Mẫu số 46.docxCác thủ tục đã đăng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 823
Đã truy cập: 6033089