Tiêu đề Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu
Cơ quan UBND Thành phố Uông Bí
Lĩnh vực văn bản Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nội dung
* Trình tự thực hiện:
- Đối với cá nhân, tổ chức
+ Viết đơn khiếu nại lần đầu
+ Cung cấp tài liệu, hồ sơ có liên quan
+ Quyết định hành chính mà người khiếu nại cho rằng quyết định đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi của người khiếu nại.
+ Cung cấp các giấy tờ tuỳ thân trong trường hợp thông qua người đại diện hợp pháp.
+ Nhận kết quả giải quyết của UBND thành phố.
- Đối với cơ quan Văn phòng HĐND-UBND thành phố
+ Cung cấp phiếu trả lại đơn, phiếu hướng dẫn nếu khiếu nại đó không thuộc thẩm quyền thụ lý.
+ Đối với khiếu nại đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền. Cơ quan ban hành văn bản thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu.
+ Cung cấp các loại văn bản để mời, triệu tập các tổ chức, cá nhân có liên quan để làm việc, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại.
+ Trả kết quả giải quyết của UBND thành phố.
* Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân thành phố.
- Thông qua hệ thống bưu chính.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn khiếu nại.
+ Hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại.
+ Bản sao các quyết định hành chính mà người khiếu nại cho rằng quyết định đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết:
+ Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết; vụ việc phức tạp có thể kéo dài không quá 45 ngày.
+ Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết; Đối với vụ việc phức tạp không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân và tổ chức
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND thành phố.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Thủ trưởng cơ quan chuyên thành phố.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng HĐND-UBND thành phố
- Cơ quan phối hợp: Không
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.
* Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại (Mẫu số 32, Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thanh tra 2010;
- Luật Khiếu nại 2011;
- Nghị định 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra;
- Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại;
- Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.
- Quyết định 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành Mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
 
Tệp tin đính kèm

Mẫu số 32.docx
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2316
Đã truy cập: 3116688