Tiêu đề Thủ tục Tiếp công dân
Cơ quan UBND Thành phố Uông Bí
Lĩnh vực văn bản Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Xuất trình giấy tờ tuỳ thân

+Trình bày nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo

+ Cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan và ký xác nhận nội dung đã phản ánh

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố

+ Nhận đơn của tổ chức, cá nhân

+ Hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết

+ Cung cấp cho tổ chức, cá nhân phiếu hướng dẫn.

* Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân thành phố.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy tờ tuỳ thân của công dân, của người đại diện tổ chức

+ Đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo sự việc của công dân, của tổ chức có ký xác nhận của công dân, của người đại diện tổ chức.

+ Tài liệu, hồ sơ có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân và tổ chức

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND thành phố

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng HĐND-UBND thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thực hiện TTHC: Phiếu hướng dẫn giải quyết.

* Lệ phí: không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại, Mẫu số 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thanh tra 2010;

- Luật Khiếu nại 2011; Luật Tố cáo 2011;

- Luật tiếp công dân 2013;

- Nghị định 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra;

- Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại;

- Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tố cáo;

- Nghi định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiếp công dân;

- Quyết định 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành Mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Tệp tin đính kèm

Mẫu số 32.docx
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 927
Đã truy cập: 4802250