Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1728/UBND-QLĐT 12/07/2019 Về việc xin gia hạn thời gian lập các đồ án Quy hoạch phân khu tỷ 1/2.000: Phân khu H và phân khu K, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
1729/UBND 12/07/2019 Về việc xác định đơn giá bồi thường tài sản vật kiến trúc thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (dự án cấp 1) khu dân cư tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
1730/UBND-QLĐT 12/07/2019 Về việc triển khai Chương trình Phát triển đô thị thành phố Uông Bí đến năm 2030 UBND Thành phố Uông Bí
323/TB-UBND 12/07/2019 Về việc đảm bảo ANTT, quản lý TN Than trên khai trường TT. Vietmindo tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
1702/UBND-QLĐT 10/07/2019 Về việc đánh giá hiệu quả đầu tư dự án thay thế điện chiếu sáng đô thị Thành phố Uông Bí từ HID bằng hệ thống đèn LED tiết kiệm điện UBND Thành phố Uông Bí
1705/UBND-QLĐT 10/07/2019 Về việc trang bị cơ giới trong công tác quét, thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
508/BTC 09/07/2019 Về việc xây dựng thiết bị Sở chỉ huy phục vụ diễn tập KVPT thành phố Uông Bí năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
509/BTC 09/07/2019 Về việc xây dựng thiết bị Sở chỉ huy phục vụ diễn tập KVPT thành phố Uông Bí năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
1696/UBND-TCKH 09/07/2019 Về việc gửi danh sách các cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh thuộc diện đăng ký giá, kê khai giá theo Quyết định 13/2018/QĐ-UBND UBND Thành phố Uông Bí
1689/UBND-TCNV 09/07/2019 Đề nghị phê duyệt kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
1699/UBND -QLĐT 09/07/2019 Về việc đôn đốc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu vực xử lý chất thải tổng hợp tại Khe Giang, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
1679/UBND 08/07/2019 Về việc phối hợp thực hiện Kế hoạch điều tra khảo sát thực hiện đề tài khoa học UBND Thành phố Uông Bí
1680/UBND 08/07/2019 Về việc phối hợp thực hiện Kế hoạch điều tra khảo sát thực hiện Đề tài khoa học UBND Thành phố Uông Bí
311/TB-UBND 08/07/2019 Tại cuộc họp giao ban CT, Các PCT UBND Thành phố ngày 06/7/2019 UBND Thành phố Uông Bí
1693/UBND-QLĐT 08/07/2019 Về việc tham gia ý kiến Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án: cải tạo, nâng cấp đường Dốc Đỏ - Yên Tử đoạn từ km 0+00 đến km 3 + 100, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
312/TB-UBND 08/07/2019 Kết luận của đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - CT. UBND Thành phố tại cuộc họp giao ban CT, các PCT UBND TP ngày 06/7/2019 về hỗ trợ kinh phí cho UBND các xã, phường tham gia Hội diễn NTQC thành phố Uông Bí năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
314/TB-UBND 08/07/2019 Về việc thực hiện một số hạng mục đảm bảo ATGT trên địa bàn Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
315/TB-UBND 08/07/2019 Về cơ cấu giải thưởng Văn học nghệ thuật Trần Nhân Tông lần thứ nhất (2011 - 2018) UBND Thành phố Uông Bí
1682/UBND-QLĐT 08/07/2019 Cung cấp thông tin số TK cá nhân để hỗ trợ chi phí điện thoại phục vụ công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
1674/UBND 05/07/2019 Về việc báo cáo Kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật, Đề án TGXH và PHCN cho NTT, người RNTT giai đoạn 2010-2020 UBND Thành phố Uông Bí
1675/UBND 05/07/2019 Về việc tổng hợp báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới UBND Thành phố Uông Bí
1658/UBND-TCKH 04/07/2019 Về việc vốn GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Hạ Long theo hình thức BOT UBND Thành phố Uông Bí
1663/UBND-KT 04/07/2019 Về việc rà soát tổng đàn lợn hiện nay để cấp bổ sung hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia cho công tác phòng chống dịc bệnh động vật UBND Thành phố Uông Bí
1667/UBND-QLĐT 04/07/2019 Về việc lấy ý kiến thống nhất việc lập quy hoạch mặt bằng cấp đất xem cư các khu dân cư xen kẹp có quy mô diện tích nhỏ (dưới 0,5ha) trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
1665/UBND-TC-NV 04/07/2019 Về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Dao Thanh Phán năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
1668/UBND-TCKH 04/07/2019 Về việc thực hiện đấu thầu qua mạng UBND Thành phố Uông Bí
1669/UBND-QLĐT 04/07/2019 Về việc tham gia ý kiến Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Tiểu khu G1 thuộc phân khu G tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
1670/UBND-QLĐT 04/07/2019 Về việc tăng cường công tác quản lý Quảng Trường 25/2 UBND Thành phố Uông Bí
1655/UBND 03/07/2019 Về việc tiếp tục duy trì đồng hành cùng doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả của buổi tiếp xúc, gặp gỡ các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
1654/UBND-TNMT 03/07/2019 Về việc tham gia ý kiến dự thảo "kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh" UBND Thành phố Uông Bí
72/CV-BCĐ 03/07/2019 Về việc xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2022 UBND Thành phố Uông Bí
1640/UBND 02/07/2019 V/v cử cán bộ tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ Thể dục thể thao do Sở VH&TT Quảng Ninh tổ chức năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
302/TB-UBND 02/07/2019 Thông báo KL của đ/c Nguyễn Đình Trung - PCT UBND thành phố tại buổi kiểm tra công tác đảm bảo ANTT, quản lý tài nguyên than của Công ty PT. Vietmindo tại phường Vàng Danh UBND Thành phố Uông Bí
1644/UBND 02/07/2019 Thực hiện rà soát, bổ sung số liệu phục vụ công tác kiểm toán CTMTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2018 UBND Thành phố Uông Bí
275/BC-UBND 01/07/2019 Tình hình công tác quản lý, hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
141/KH-UBND 28/06/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn văn hóa công sở, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ công chức, viên chức và phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở" UBND Thành phố Uông Bí
298/TB-UBND 28/06/2019 Thông báo KL của đ/c Đặng Đình Sách - PCT UBND thành phố tại cuộc họp Tổ công tác hỗ trợ, hướng dẫn chuyển đổi nghề cho các cơ sở sản xuất vôi thủ công trên địa bàn Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
1616/UBND-TC-NV 28/06/2019 Về việc xếp lương, phụ cấp đối với cán bộ cấp xã bầu lần đầu UBND Thành phố Uông Bí
294/TB-UBND 28/06/2019 Kết luận của đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - CT. UBND Thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
1061/UBND 27/06/2019 V/v thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ UBND Thành phố Uông Bí
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5418
Đã truy cập: 1302697