Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
691/BC-UBND 19/07/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (ngày 19/7/2020) UBND Thành phố Uông Bí
691-bc.pdf
690/BC-UBND 18/07/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 18/7/2020) UBND Thành phố Uông Bí
690-bc.pdf
687/BC-UBND 17/07/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (ngày 17/7/2020) UBND Thành phố Uông Bí
687-bc_1.signed.pdf
681/BC-UBND 15/07/2020 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 09/5/2019 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 40-CTr/TU, ngày 06/6/2019 của BCH Đảng bộ Thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quả lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
681bc_1.signed.pdf
674/BC-UBND 13/07/2020 Về việc rà soát quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
674bc_1.signed.pdf
692/BC-UBND 13/07/2020 Tổng hợp Tình hình dịch covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 20/7/020) UBND Thành phố Uông Bí
692-Bc_1.signed.pdf
672/BC-UBND 13/07/2020 Tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của HN TW 6 khóa XII UBND Thành phố Uông Bí
672bc_1.signed.pdf
663/BC-UBND 09/07/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 09/7/2020) UBND Thành phố Uông Bí
663bc_1.signed.pdf
552/BC-UBND 09/06/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 09/6/2020) UBND Thành phố Uông Bí
552-BC_1.signed.pdf
508/BC-UBND 27/05/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 27/5/2020) UBND Thành phố Uông Bí
508bc_1.signed.pdf
492/BC-UBND 22/05/2020 Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
492BC_1.signed.pdf
484/BC-UBND 20/05/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (ngày 20/5/2020) UBND Thành phố Uông Bí
484bc_1.signed.pdf
481/BC-UBND 19/05/2020 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 119/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh và Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về viêc điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 UBND Thành phố Uông Bí
481bc_1.signed.pdf
475/BC-UBND 18/05/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (ngày 18/5/2020) UBND Thành phố Uông Bí
475bc_1.signed.pdf
474/BC-UBND 17/05/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (ngày 17/5/2020) UBND Thành phố Uông Bí
474-BC_1.signed.pdf
472/BC-UBND 15/05/2020 Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
472bc_1.signed.pdf
471/BC-UBND 15/05/2020 Kết quả thực hiện nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 09/5/2019 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 06/6/2019 của BCH Đảng bộ Thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
471bc_1.signed.pdf
464/BC-UBND 14/05/2020 về công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế đối với công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020; việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh và các kiến nghị UBND Thành phố Uông Bí
464_1.signed.pdf
467/BC-UBND 14/05/2020 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
467bc_1.signed.pdf
459/BC-UBND 12/05/2020 Đánh giá sơ bộ kết quả gieo trồng vụ đông xuân năm 2019-2020 kế hoạch sản xuất vụ mùa 2020 UBND Thành phố Uông Bí
459BC_1.signed.pdf
458/BC-UBND 12/05/2020 Kết quả thi hành Quyết định 651/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 3854/KH-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020 UBND Thành phố Uông Bí
458BC_1_20200520110824232.signed.pdf
444/BC-UBND 07/05/2020 về việc đánh giá tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi UBND Thành phố Uông Bí
444BC_1.signed.pdf
395/BC-UBND 28/04/2020 Về việc hoạt động của Chốt kiểm soát người và phương tiện vào Thành phố Uông Bí bằng đường bộ (từ 15h ngày 27/4/2020 đến 7h ngày 28/4/2020) UBND Thành phố Uông Bí
395bc_1.signed.pdf
1031/UBND 27/04/2020 Về việc tham gia ý kiến dự thảo quy định về thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
1031cv_1.signed.pdf
384/BC-UBND 25/04/2020 Tổng hợp tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí ngày 25/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
384bc_1.signed.pdf
371/BC-UBND 22/04/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ (từ 7h đến 15h ngày 22/4/2020) UBND Thành phố Uông Bí
371bc_1.signed.pdf
361/BC-UBND 21/04/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ từ 7h đến 15h ngày 20/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
361bc_1.signed.pdf
367/BC-UBND 21/04/2020 Kết quả thực hiện Nghị quyết phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
367bc_1.signed.pdf
356/BC-UBND 20/04/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ t 15h ngày 19/4/2020 đến 7h ngày 20/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
356bc_1.signed.pdf
358/BC-UBND 20/04/2020 Tổng hợp tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Uông Bí ngày 20/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
358bc_1.signed.pdf
359/BC-UBND 20/04/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ từ 7h đến 15h ngày 20/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
359bc_1.signed.pdf
962/UBND-VHTT 20/04/2020 Về việc tham gia ý kiến Đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
962cv_1.signed.pdf
355/BC-UBND 19/04/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí ngày 19/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
355-BC_1.signed.pdf
354/BC-UBND 19/04/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ từ 7h đến 15h ngày 19/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
354-BC_1.signed.pdf
353/BC-UBND 19/04/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ từ 15h ngày 18/4/2020 đến 7h ngày 19/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
353-BC_1.PDF
352/BC-BC-UBND 18/04/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí ngày 18/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
352bc_1.signed.pdf
351/BC-UBND 18/04/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ từ 7h đến 15h ngày 18/4/202 UBND Thành phố Uông Bí
351bc_1.signed.pdf
350/BC-UBND 18/04/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ từ 15h ngày 17/4 đến 7h ngày 18/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
350bc_1.signed.pdf
346/BC-UBND 17/04/2020 Tổng hợp tình hình dịch bệnh covid-19và công tác phòng chống dịch bênh trên địa bàn thành phố Uông Bí ngày 17/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
346bc_1.signed.pdf
344/BC-UBND 17/04/2020 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 UBND Thành phố Uông Bí
344bc_1.signed.pdf
123456
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4784
Đã truy cập: 2241118