Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
262/BC-UBND 01/04/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ từ 15h ngày 31/3 đến 7h ngày 1/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
262Bc_1.signed.pdf
768/UBND 01/04/2020 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của UBND tỉnh UBND Thành phố Uông Bí
768_1.signed.pdf
205/BC-UBND 31/03/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ từ 7h đến 15h ngày 31/3/2020 UBND Thành phố Uông Bí
205BC_1.signed.pdf
330/BC-UBND 26/03/2020 Tổng hợp Tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (ngày 26/3/2020) UBND Thành phố Uông Bí
330bc_1.signed.pdf
331/BC-UBND 26/03/2020 về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ (từ 7h đến 15h ngày 26/3/2020) UBND Thành phố Uông Bí
331bc_1.signed.pdf
695/UBND-TCNV 25/03/2020 Tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn thực hiện Quy chế số 10-QC/TU ngày 30/12/2019 về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
695cv_1.signed.pdf
699/UBND 25/03/2020 Về việc triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh - giai đoạn 3
699cv_1.signed.pdf
208/BC-UBND 24/03/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào Thành phố (từ 15h ngày 23/3/2020 đến 7h ngày 24/3/2020) UBND Thành phố Uông Bí
208bc_1.signed.pdf
209/BC-UBND 24/03/2020 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 10/6/2015 quý I năm 2020 trên địa bàn Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
209bc_1.signed.pdf
207/BC-UBND 23/03/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào Thành phố Uông Bí bằng đường bộ (từ 7h ngày 23/3/2020 đến 15h ngày 23/3/2020) UBND Thành phố Uông Bí
207bc_1.signed.pdf
204/BC-UBND 23/03/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 23/3/2020) UBND Thành phố Uông Bí
204bc_1.signed.pdf
155/BC-UBND 12/03/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
155bc_1.signed.pdf
156/BC-UBND 12/03/2020 công tác đảm bảo hậu cần phục vụ phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
156bc_1.signed.pdf
144/BC-UBND 08/03/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố Uông Bí ngày 08/3/2020 UBND Thành phố Uông Bí
144-BC_1.signed.pdf
143/BC-UBND 07/03/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố Uông Bí ngày ngày 07/3/2020 UBND Thành phố Uông Bí
143bc_1.signed.pdf
132/BC-UBND 05/03/2020 Tổng hợp, đánh giá kết quả sử dụng vốn NSTW hỗ trợ thực hiện các dự án gia cố hệ thống đê điều giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
132BC_1.signed.pdf
131/BC-UBND 04/03/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 thành phố Uông Bí ngày 04/3/2020 UBND Thành phố Uông Bí
131bc_1.signed.pdf
128/BC-UBND 03/03/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố Uông Bí ngày 03/3/2020 UBND Thành phố Uông Bí
128bc.signed.pdf
129/BC-UBND 03/03/2020 Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công quý I/2020 UBND Thành phố Uông Bí
129bc_1.signed (1).pdf
124/BC-UBND 02/03/2020 Tình hình dịch bệnh covid trên địa bàn thành phố Uông Bí ngày 02/3/2020 UBND Thành phố Uông Bí
124bc_1.signed.pdf
122/BC-UBND 01/03/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố Uông Bí ngày 01/3/2020 UBND Thành phố Uông Bí
bc122.pdf
121/BC-UBND 29/02/2020 Tình hình dịch bệnh covid ngày 29/02/2020 trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
121bc_1.signed.pdf
118/BC-UBND 28/02/2020 Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư khóa IX UBND Thành phố Uông Bí
118bc_1.signed.pdf
116/BC-UBND 27/02/2020 Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của Tỉnh ủy "về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế" gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW và Kết luận số 34 của Trung ương UBND Thành phố Uông Bí
116_1.signed.pdf
134/BC-UBND 20/01/2020 Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
134bc_1.signed.pdf
65/UBND 09/01/2020 về việc tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn liên ngành thực hiện chế độ đối với người được huy động làm nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo QĐ số 41/2019/QĐ-UBND UBND Thành phố Uông Bí
65cv_1.signed.pdf
13/UBND 08/01/2020 Công tác bồi thường của Nhà nước năm 2019
13bc_1.signed.pdf
480/BC-UBND 31/10/2019 Kết quả rà soát công tác giao đất, cho thuê đất rừng, bãi triều, đất nuôi trồng thủy sản cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố Uông Bí (tính đến 31/10/2019) UBND Thành phố Uông Bí
480_1_20191031161843861.signed.pdf
2671/UBND-LĐTBXH 25/10/2019 Về việc rà soát, đề xuất chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất UBND Thành phố Uông Bí
2671_1_20191028162455201.signed.pdf
468/BC-UBND 24/10/2019 Khối lượng, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
468_1_20191028093052285.signed.pdf
474/BC-UBND 24/10/2019 Về tình hình dư tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản UBND Thành phố Uông Bí
474_1.signed.pdf
456/BC-UBND 18/10/2019 Kết quả khắc phục tồn tại theo ý kiến của Đoàn giám sát Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội UBND Thành phố Uông Bí
456bc_1.signed.pdf
459/BC-UBND 18/10/2019 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ tọng tâm tháng 11 năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
459_1_20191024080241987.signed.pdf
455/BC-UBND 15/10/2019 Về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (từ 01/01/2016 đến 30/6/2019) UBND Thành phố Uông Bí
455_1.signed.pdf
442/BC-UBND 10/10/2019 Đánh giá việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
442_1.signed.pdf
2298a/UBND-VHTT 23/09/2019 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ UBND Thành phố Uông Bí
2298a_1.signed.pdf
413/BC-UBND 23/09/2019 Kết quả thực hiện chỉ thị số 37-CT/TU ngày 10/6/2015 quý III năm 2019 trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
413_1.signed.pdf
411/BC-UBND 19/09/2019 Kết quả thực hiện kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 31/8/2019 UBND Thành phố Uông Bí
411bc_1.signed.pdf
399a/BC-UBND 16/09/2019 Kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Uông Bí tháng 9 năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
399a_1.signed.pdf
2258/UBND-VHTT 16/09/2019 Về việc tham gia ý kiến về dự thảo điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động UBND Thành phố Uông Bí
2258_1.signed.pdf
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2630.
Đã truy cập: 49304066.