Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
411/BC-UBND 19/09/2019 Kết quả thực hiện kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 31/8/2019 UBND Thành phố Uông Bí
411bc_1.signed.pdf
399a/BC-UBND 16/09/2019 Kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Uông Bí tháng 9 năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
399a_1.signed.pdf
2258/UBND-VHTT 16/09/2019 Về việc tham gia ý kiến về dự thảo điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động UBND Thành phố Uông Bí
2258_1.signed.pdf
374/BC-UBND 27/08/2019 Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo nội dung văn bản số 5589/UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm và thực hiện chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019 UBND Thành phố Uông Bí
374bc_1.signed.pdf
2103/UBND-QLĐT 27/08/2019 Về việc tham gia ý kiến CTCP Xây dựng thủy lợi miền Đông Quảng Ninh xin chủ trường điều chỉnh Quy hoạch dự án: nhóm nhà ở tại khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
2103cv_1.signed.pdf
2089/UBND-TCKH 26/08/2019 Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo UBND tỉnh về việc hỗ trợ vốn xây dựng doanh trại của sư đoàn PK 363/QCPK-KP tại tỉnh Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
2089cv_1.signed.pdf
362/BC-UBND 23/08/2019 Kết quả thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh đối với chỉ số chi phí không chính thức và Quyết định số 5091/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
362bc_1.signed.pdf
358/BC-UBND 22/08/2019 Kết quả thực hiện các kiến nghị tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 UBND Thành phố Uông Bí
358bc_1.signed.pdf
356/BC-UBND 21/08/2019 Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của BCH tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng UBND Thành phố Uông Bí
356-BC_1.signed.pdf
357/BC-BCĐ 389 21/08/2019 Kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Uông Bí tháng 8 năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
357bc_1.signed.pdf
2056/UBND-QLĐT 21/08/2019 Về việc tham gia ý kiến đối với sự cần thiết khởi động lại dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân UBND Thành phố Uông Bí
2056cv_1.signed.pdf
354/BC-UBND 20/08/2019 việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (từ ngày 01/1/2015 - 30/6/2019) UBND Thành phố Uông Bí
354bc_1.signed.pdf
343/BC-UBND 15/08/2019 Kết quả thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU, ngày 09/5/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh UBND Thành phố Uông Bí
343bc_1.signed.pdf
345/BC-UBND 15/08/2019 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019 UBND Thành phố Uông Bí
345bc_1.signed.pdf
342a/BC-UBND 14/08/2019 Về việc các công trình do địa phương đầu tư đền bù GPMB công trình tương đương bàn giao cho công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
342a_1.signed.pdf
339/BC-UBND 12/08/2019 Công tác quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
339bc_1.signed.pdf
335/BC-UBND 09/08/2019 Đánh giá hiệu quả hoạt động của lực lượng thú y cấp huyện, cấp xã quản lý trên địa bàn Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
335bc_1.signed.pdf
331/BC-UBND 08/08/2019 Kết quả thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn thành phố Uông Bí 8 tháng đầu năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
331bc_1.signed.pdf
328/BC-UBND 07/08/2019 Thực hiện Đề án 125/ĐA-UBND về phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
328bc_1.signed.pdf
757/BC-HĐND 06/08/2019 Rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND Thành phố Uông Bí
757BC-HĐND_1.PDF
08/TB-HĐND 01/08/2019 Lịch công tác của Thường trực và các ban HĐND Thành phố tháng 8 năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
08TBHĐND_1.PDF
310/BC-UBND 25/07/2019 Tình hình an ninh trật tự trong hoạt động khai thác than của Công ty PT. Vietmindo Energitama UBND Thành phố Uông Bí
310-BC_1.signed.pdf
308/BC-UBND 24/07/2019 Tình hình thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ Quy định việc thành lập tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế UBND Thành phố Uông Bí
308bc_1.signed.pdf
307/BC-UBND 22/07/2019 Kết quả tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Uông Bí và tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Ninh năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
307bc_1.signed.pdf
307a/BC-UBND 22/07/2019 Đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
307abc_1.signed.pdf
305/BC-UBND 18/07/2019 Phục vụ cuộc giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương năm 2019 (lần 2) UBND Thành phố Uông Bí
305bc_1.signed.pdf
304/BC-UBND 16/07/2019 Tình hình giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân (đoạn đi qua thành phố Uông Bí) UBND Thành phố Uông Bí
304bc_1.signed.pdf
300/BC-UBND 15/07/2019 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 09/5/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 228-TB/TU, ngày 26/7/2016 UBND Thành phố Uông Bí
300bc_1.signed.pdf
302/BC-UBND 15/07/2019 Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX UBND Thành phố Uông Bí
302bc_1.signed.pdf
126/BC-BCĐ 389 15/07/2019 Kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Uông Bí tháng 7 năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
126Bc_1.signed (1).pdf
303/BC-UBND 15/07/2019 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
303BC_1.signed.pdf
526/BC-UBND 15/07/2019 Tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với công dân hỏa tuyết tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế UBND Thành phố Uông Bí
526bc_1.signed.pdf
293/BC-UBND 11/07/2019 Kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị UBND Thành phố Uông Bí
293bc_1.signed.pdf
286/BC-UBND 08/07/2019 Tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
286bc_1.signed.pdf
284/BC-UBND 05/07/2019 Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí UBND Thành phố Uông Bí
284-BC_1.signed.pdf
281/BC-UBND 03/07/2019 Kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ UBND Thành phố Uông Bí
281bc_1.signed.pdf
297/TB-UBND 28/06/2019 Kết luận của đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp UBND Thành phố tháng 6/2019 UBND Thành phố Uông Bí
297tb_1.signed.pdf
270/BC-UBND 26/06/2019 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Luật đầu tư công UBND Thành phố Uông Bí
270bc_1.signed.pdf
262/BC-UBND 24/06/2019 Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư UBND Thành phố Uông Bí
262bc_1.signed.pdf
232/BC-UBND 06/06/2019 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
232bc_1.signed.pdf
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 191
Đã truy cập: 49315923.