Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
128/BC-UBND 03/03/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố Uông Bí ngày 03/3/2020 UBND Thành phố Uông Bí
128bc.signed.pdf
129/BC-UBND 03/03/2020 Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công quý I/2020 UBND Thành phố Uông Bí
129bc_1.signed (1).pdf
124/BC-UBND 02/03/2020 Tình hình dịch bệnh covid trên địa bàn thành phố Uông Bí ngày 02/3/2020 UBND Thành phố Uông Bí
124bc_1.signed.pdf
122/BC-UBND 01/03/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố Uông Bí ngày 01/3/2020 UBND Thành phố Uông Bí
bc122.pdf
121/BC-UBND 29/02/2020 Tình hình dịch bệnh covid ngày 29/02/2020 trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
121bc_1.signed.pdf
118/BC-UBND 28/02/2020 Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư khóa IX UBND Thành phố Uông Bí
118bc_1.signed.pdf
116/BC-UBND 27/02/2020 Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của Tỉnh ủy "về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế" gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW và Kết luận số 34 của Trung ương UBND Thành phố Uông Bí
116_1.signed.pdf
134/BC-UBND 20/01/2020 Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
134bc_1.signed.pdf
65/UBND 09/01/2020 về việc tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn liên ngành thực hiện chế độ đối với người được huy động làm nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo QĐ số 41/2019/QĐ-UBND UBND Thành phố Uông Bí
65cv_1.signed.pdf
13/UBND 08/01/2020 Công tác bồi thường của Nhà nước năm 2019
13bc_1.signed.pdf
480/BC-UBND 31/10/2019 Kết quả rà soát công tác giao đất, cho thuê đất rừng, bãi triều, đất nuôi trồng thủy sản cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố Uông Bí (tính đến 31/10/2019) UBND Thành phố Uông Bí
480_1_20191031161843861.signed.pdf
2671/UBND-LĐTBXH 25/10/2019 Về việc rà soát, đề xuất chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất UBND Thành phố Uông Bí
2671_1_20191028162455201.signed.pdf
468/BC-UBND 24/10/2019 Khối lượng, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
468_1_20191028093052285.signed.pdf
474/BC-UBND 24/10/2019 Về tình hình dư tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản UBND Thành phố Uông Bí
474_1.signed.pdf
456/BC-UBND 18/10/2019 Kết quả khắc phục tồn tại theo ý kiến của Đoàn giám sát Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội UBND Thành phố Uông Bí
456bc_1.signed.pdf
459/BC-UBND 18/10/2019 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ tọng tâm tháng 11 năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
459_1_20191024080241987.signed.pdf
455/BC-UBND 15/10/2019 Về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (từ 01/01/2016 đến 30/6/2019) UBND Thành phố Uông Bí
455_1.signed.pdf
442/BC-UBND 10/10/2019 Đánh giá việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
442_1.signed.pdf
2298a/UBND-VHTT 23/09/2019 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ UBND Thành phố Uông Bí
2298a_1.signed.pdf
413/BC-UBND 23/09/2019 Kết quả thực hiện chỉ thị số 37-CT/TU ngày 10/6/2015 quý III năm 2019 trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
413_1.signed.pdf
411/BC-UBND 19/09/2019 Kết quả thực hiện kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 31/8/2019 UBND Thành phố Uông Bí
411bc_1.signed.pdf
399a/BC-UBND 16/09/2019 Kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Uông Bí tháng 9 năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
399a_1.signed.pdf
2258/UBND-VHTT 16/09/2019 Về việc tham gia ý kiến về dự thảo điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động UBND Thành phố Uông Bí
2258_1.signed.pdf
374/BC-UBND 27/08/2019 Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo nội dung văn bản số 5589/UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm và thực hiện chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019 UBND Thành phố Uông Bí
374bc_1.signed.pdf
2103/UBND-QLĐT 27/08/2019 Về việc tham gia ý kiến CTCP Xây dựng thủy lợi miền Đông Quảng Ninh xin chủ trường điều chỉnh Quy hoạch dự án: nhóm nhà ở tại khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
2103cv_1.signed.pdf
2089/UBND-TCKH 26/08/2019 Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo UBND tỉnh về việc hỗ trợ vốn xây dựng doanh trại của sư đoàn PK 363/QCPK-KP tại tỉnh Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
2089cv_1.signed.pdf
362/BC-UBND 23/08/2019 Kết quả thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh đối với chỉ số chi phí không chính thức và Quyết định số 5091/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
362bc_1.signed.pdf
358/BC-UBND 22/08/2019 Kết quả thực hiện các kiến nghị tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 UBND Thành phố Uông Bí
358bc_1.signed.pdf
356/BC-UBND 21/08/2019 Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của BCH tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng UBND Thành phố Uông Bí
356-BC_1.signed.pdf
357/BC-BCĐ 389 21/08/2019 Kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Uông Bí tháng 8 năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
357bc_1.signed.pdf
2056/UBND-QLĐT 21/08/2019 Về việc tham gia ý kiến đối với sự cần thiết khởi động lại dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân UBND Thành phố Uông Bí
2056cv_1.signed.pdf
354/BC-UBND 20/08/2019 việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (từ ngày 01/1/2015 - 30/6/2019) UBND Thành phố Uông Bí
354bc_1.signed.pdf
343/BC-UBND 15/08/2019 Kết quả thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU, ngày 09/5/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh UBND Thành phố Uông Bí
343bc_1.signed.pdf
345/BC-UBND 15/08/2019 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019 UBND Thành phố Uông Bí
345bc_1.signed.pdf
342a/BC-UBND 14/08/2019 Về việc các công trình do địa phương đầu tư đền bù GPMB công trình tương đương bàn giao cho công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
342a_1.signed.pdf
339/BC-UBND 12/08/2019 Công tác quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
339bc_1.signed.pdf
335/BC-UBND 09/08/2019 Đánh giá hiệu quả hoạt động của lực lượng thú y cấp huyện, cấp xã quản lý trên địa bàn Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
335bc_1.signed.pdf
331/BC-UBND 08/08/2019 Kết quả thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn thành phố Uông Bí 8 tháng đầu năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
331bc_1.signed.pdf
328/BC-UBND 07/08/2019 Thực hiện Đề án 125/ĐA-UBND về phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
328bc_1.signed.pdf
757/BC-HĐND 06/08/2019 Rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND Thành phố Uông Bí
757BC-HĐND_1.PDF
123456
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1449
Đã truy cập: 2231039