Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
351/BC-UBND 18/04/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ từ 7h đến 15h ngày 18/4/202 UBND Thành phố Uông Bí
351bc_1.signed.pdf
350/BC-UBND 18/04/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ từ 15h ngày 17/4 đến 7h ngày 18/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
350bc_1.signed.pdf
346/BC-UBND 17/04/2020 Tổng hợp tình hình dịch bệnh covid-19và công tác phòng chống dịch bênh trên địa bàn thành phố Uông Bí ngày 17/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
346bc_1.signed.pdf
344/BC-UBND 17/04/2020 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 UBND Thành phố Uông Bí
344bc_1.signed.pdf
343/BC-UBND 17/04/2020 Giám sát thực hiện chính sách Pháp luật về thú y UBND Thành phố Uông Bí
343bc_1.signed.pdf
334/BC-UBND 16/04/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ từ 15h ngày 15/4/2020 đến 7h ngày 16/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
334BC_1.signed.pdf
938/UBND-TP 16/04/2020 Về việc cử cán bộ tham gia đội ngũ tập huấn viên công tác hòa giải ở cơ sở UBND Thành phố Uông Bí
938cv_1.signed.pdf
339/BC-UBND 16/04/2020 Tổng hợp Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (ngày 16/4/2020) UBND Thành phố Uông Bí
339bc_1.signed.pdf
338/BC-UBND 16/04/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ từ 7h đến 15h ngày 06/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
338bc_1.signed.pdf
340/UBND-LĐTBXH 16/04/2020 Thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, đề xuất chiến lược 2021-2030 UBND Thành phố Uông Bí
340bc_1.signed.pdf
336/BC-UBND 16/04/2020 Kết quả phòng chống bệnh lở mồm long móng (LMLM) gia súc trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020 UBND Thành phố Uông Bí
336BC_1.signed.pdf
331/BC-UBND 15/04/2020 Kết quả thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU, ngày 09/5/2019 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 06/6/2019 của BCH Đảng bộ Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
331bc_1.signed.pdf
332/BC-UBND 15/04/2020 Về việc hoạt động của các chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ từ 7h đến 15h ngày 15/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
332-BC_1.signed.pdf
333/BC-UBND 15/04/2020 Tổng hợp tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí ngày 15/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
333-BC_1.signed.pdf
330/BC-UBND 15/04/2020 Kết quả thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ UBND Thành phố Uông Bí
330bc_1.signed.pdf
323/UBND 13/04/2020 Về việc đã tìm thấy trẻ em bị lạc trong rừng trên địa bàn phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
321/BC-UBND 13/04/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Uông Bí ngày 13/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
321bc_1.signed.pdf
316/BC-UBND 12/04/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ từ 7h đến 15h ngày 12/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
316-BCM.signed.pdf
315/BC-UBND 12/04/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ từ 15h ngày 11/4/2020 đến 7h ngày 12/4/2020) UBND Thành phố Uông Bí
315-bc_1.PDF
317/BC-UBND 12/04/2020 Tổng hợp tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố (Ngày 12/4/2020) UBND Thành phố Uông Bí
317-BC_1.signed.pdf
314/BC-UBND 11/04/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện và thành phố Uông Bí bằng đường bộ từ 7h đến 15h ngày 11/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
314bc_1.signed.pdf
313/BC-UBND 11/04/2020 Tổng hợp tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Uông Bí (ngày 11/4/2020) UBND Thành phố Uông Bí
313bc_1.signed.pdf
881/UBND 11/04/2020 Về việc báo cáo danh sách người đang cách ly có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
881cv_1.signed.pdf
312/BC-UBND 11/04/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ từ 15h ngày 10/4/2020 đến 7h ngày 11/4/2020) UBND Thành phố Uông Bí
312bc_1.signed.pdf
273/BC-UBND 03/04/2020 Về việc của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ (từ 15h ngày 2/4 đến 7h ngày 03/4/2020) UBND Thành phố Uông Bí
273bc_1.signed.pdf
270/BC-UBND 02/04/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (ngày 02/4/2020) UBND Thành phố Uông Bí
270bc_1.signed.pdf
262/BC-UBND 01/04/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ từ 15h ngày 31/3 đến 7h ngày 1/4/2020 UBND Thành phố Uông Bí
262Bc_1.signed.pdf
768/UBND 01/04/2020 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của UBND tỉnh UBND Thành phố Uông Bí
768_1.signed.pdf
205/BC-UBND 31/03/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ từ 7h đến 15h ngày 31/3/2020 UBND Thành phố Uông Bí
205BC_1.signed.pdf
155/TB-UBND 31/03/2020 Lịch trực nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương ngày 10/3 Âm lịch của lãnh đạo UBND Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
155tb_1.signed.pdf
330/BC-UBND 26/03/2020 Tổng hợp Tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (ngày 26/3/2020) UBND Thành phố Uông Bí
330bc_1.signed.pdf
331/BC-UBND 26/03/2020 về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ (từ 7h đến 15h ngày 26/3/2020) UBND Thành phố Uông Bí
331bc_1.signed.pdf
695/UBND-TCNV 25/03/2020 Tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn thực hiện Quy chế số 10-QC/TU ngày 30/12/2019 về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
695cv_1.signed.pdf
699/UBND 25/03/2020 Về việc triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh - giai đoạn 3
699cv_1.signed.pdf
208/BC-UBND 24/03/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào Thành phố (từ 15h ngày 23/3/2020 đến 7h ngày 24/3/2020) UBND Thành phố Uông Bí
208bc_1.signed.pdf
209/BC-UBND 24/03/2020 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 10/6/2015 quý I năm 2020 trên địa bàn Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
209bc_1.signed.pdf
207/BC-UBND 23/03/2020 Về việc hoạt động của chốt kiểm soát người và phương tiện vào Thành phố Uông Bí bằng đường bộ (từ 7h ngày 23/3/2020 đến 15h ngày 23/3/2020) UBND Thành phố Uông Bí
207bc_1.signed.pdf
204/BC-UBND 23/03/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 23/3/2020) UBND Thành phố Uông Bí
204bc_1.signed.pdf
155/BC-UBND 12/03/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
155bc_1.signed.pdf
156/BC-UBND 12/03/2020 công tác đảm bảo hậu cần phục vụ phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố UBND Thành phố Uông Bí
156bc_1.signed.pdf
1234567
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1634
Đã truy cập: 2502916