Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
221/BC-UBND 03/06/2019 Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC và nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
221bc_1.signed (1).pdf
226/BC-BCĐ 03/06/2019 Công tác thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5/2019 UBND Thành phố Uông Bí
226bc_1.signed.pdf
227/BCUBND 03/06/2019 Rà soát, đánh giá thực trạng và phương án sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch UBND Thành phố Uông Bí
227bc_1.signed.pdf
216/BC-UBND 30/05/2019 Tiến độ xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
216a_1.signed.pdf
217/BC-UBND 30/05/2019 Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương UBND Thành phố Uông Bí
217bc_1.signed.pdf
212/BC-UBND 29/05/2019 Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019) UBND Thành phố Uông Bí
212bc_1.signed.pdf
214/BC-UBND 29/05/2019 6 tháng đầu năm 2019 Tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 26/CT-TTg, Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động 3766/CTr-UBND của UBND tỉnh UBND Thành phố Uông Bí
214-BC_1.signed.pdf
207/BC-UBND 28/05/2019 Kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
207bc_1.signed.pdf
208/BC-UBND 28/05/2019 Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018 và từ đầu năm 2019 đến nay UBND Thành phố Uông Bí
208bc_1.signed.pdf
210/BC-UBND 25/05/2019 Về việc giải quyết vướng mắc trong quá trình GPMB thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng khu biệt thự Sông Uông, thành phố Uông Bí và dự án: Khu dân cư tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
210bc_1.signed.pdf
198/BC-UBND 22/05/2019 Về việc thống kê tiến độ xác định giá đất cụ thể để bồi thường, hỗ trợ đối với các dự án trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
198bc_1.signed.pdf
193/BC-UBND 21/05/2019 Kết quả triển khai Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 10/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ UBND Thành phố Uông Bí
193bc_1.signed.pdf
194/BC-UBND 21/05/2019 Kết quả thực hiện dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
194bc_1.signed.pdf
180/BC-UBND 16/05/2019 Tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
180bc_1.signed.pdf
181/BC-UBND 15/05/2019 Rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Thành phố Uông Bí
181bc_1.signed.pdf
172/UBND-KT 08/05/2019 Tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố (Tính đến 16h ngày 07/5/2019) UBND Thành phố Uông Bí
172bc.signed.pdf
173/UBND 08/05/2019 Đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ UBND Thành phố Uông Bí
173bc_1.signed.pdf
168/BC-UBND 07/05/2019 Về quỹ đất 20% và việc điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư đô thị Yên Thanh, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
168bc_1.signed.pdf
154/BC-UBND 02/05/2019 Tình hình trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 UBND Thành phố Uông Bí
154bc_1.signed.pdf
156/BC-UBND 02/05/2019 Kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị UBND Thành phố Uông Bí
156bc_1.signed.pdf
1002/UBND-VHTT 02/05/2019 Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
1002cv_1.signed.pdf
981/UBND-TC-NV 26/04/2019 tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Đề án 1439 UBND Thành phố Uông Bí
981cv_1.signed.pdf
146/BC-UBND 22/04/2019 Kết quả thực hiện công tác Dân vận chính quyền tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2019 UBND Thành phố Uông Bí
146bc_1.signed.pdf
147/BC-UBND 22/04/2019 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 30/01/2019; Kết luận 288-KL/TU ngày 31/5/2018 về tăng cường thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/01/2014 UBND Thành phố Uông Bí
147bc_1.signed.pdf
145/BC-UBND 19/04/2019 Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019 UBND Thành phố Uông Bí
145bc_1.signed.pdf
902/UBND-VHTT 18/04/2019 Về việc tổ chức Ngày hội xa đạp lần thứ 5 thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
902cv_1.signed.pdf
144/BC-UBND 18/04/2019 Về việc thực hiện Khu phức hợp đô thị, công nghiệp công nghệ cao tại thành phố Uông Bí tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2035 UBND Thành phố Uông Bí
144bc_1.signed.pdf
137/BC-UBND 16/04/2019 Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện mô hình cơ quan hợp nhất Tổ chức - Nội vụ UBND Thành phố Uông Bí
137bc_1.signed.pdf
133/BC-UBND 12/04/2019 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 09/4/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính UBND Thành phố Uông Bí
133bc_1.signed.pdf
124/BC-UBND 03/04/2019 sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" UBND Thành phố Uông Bí
124bc_1.signed.pdf
715/UBND-VHTT 28/03/2019 Về việc cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch UBND Thành phố Uông Bí
715cv_1.signed.pdf
118/BC-UBND 28/03/2019 Về việc ban hành và thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
118bc_1.signed.pdf
109/BC-UBND 23/03/2019 Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể UBND Thành phố Uông Bí
109bc_1.signed.pdf
103/BC-UBND 21/03/2019 Kết quả thực hiện công tác Dân vận chính quyền quý I năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
103bc_1.signed.pdf
106/BC-UBND 21/03/2019 Tình hình triển khai thực hiện công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp thành phố Uông Bí tháng 3/2019 UBND Thành phố Uông Bí
106bc_1.signed.pdf
636/UBND-LĐTBXH 20/03/2019 Về việc tổ chức triển khai các hoạt động nhân dịp Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4 UBND Thành phố Uông Bí
636cv_1.signed.pdf
100/BC-TNMT 20/03/2019 Về việc giao, cho thuê đất rừng, bãi triều, đất nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền của địa phương UBND Thành phố Uông Bí
100bc_1.signed.pdf
99/BC-UBND 20/03/2019 Kết quả Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 5436/KH-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 UBND Thành phố Uông Bí
99bc_1.signed.pdf
98/BC-UBND 19/03/2019 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý I/2019 trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
98bc_1.signed.pdf
105/BC-UBND 19/03/2019 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
105bc_1.signed.pdf
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 251
Đã truy cập: 49333961.