Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
124/BC-UBND 03/04/2019 sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" UBND Thành phố Uông Bí
124bc_1.signed.pdf
715/UBND-VHTT 28/03/2019 Về việc cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch UBND Thành phố Uông Bí
715cv_1.signed.pdf
118/BC-UBND 28/03/2019 Về việc ban hành và thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
118bc_1.signed.pdf
109/BC-UBND 23/03/2019 Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể UBND Thành phố Uông Bí
109bc_1.signed.pdf
103/BC-UBND 21/03/2019 Kết quả thực hiện công tác Dân vận chính quyền quý I năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
103bc_1.signed.pdf
106/BC-UBND 21/03/2019 Tình hình triển khai thực hiện công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp thành phố Uông Bí tháng 3/2019 UBND Thành phố Uông Bí
106bc_1.signed.pdf
636/UBND-LĐTBXH 20/03/2019 Về việc tổ chức triển khai các hoạt động nhân dịp Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4 UBND Thành phố Uông Bí
636cv_1.signed.pdf
100/BC-TNMT 20/03/2019 Về việc giao, cho thuê đất rừng, bãi triều, đất nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền của địa phương UBND Thành phố Uông Bí
100bc_1.signed.pdf
99/BC-UBND 20/03/2019 Kết quả Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 5436/KH-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 UBND Thành phố Uông Bí
99bc_1.signed.pdf
98/BC-UBND 19/03/2019 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý I/2019 trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
98bc_1.signed.pdf
105/BC-UBND 19/03/2019 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
105bc_1.signed.pdf
96a/BC-UBND 19/03/2019 Tổng kết 05 thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá UBND Thành phố Uông Bí
96a_1.signed.pdf
97/BC-UBND 19/03/2019 Thực hiện kết luận 53-KL/TVV ngày 05/6/2009 của Bộ Chính trị về Đề án an ninh lương thực đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
97bc_1.signed.pdf
86/BC-UBND 15/03/2019 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/01/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh; Thông báo số 288-TB/TU ngày 26/7/2016 về ý kiến chỉ đạo của TT Tỉnh ủy về công tác quản lý tài nguyên than, cát, đất sét, vật liệu xây dựng tháng 3/2019 UBND Thành phố Uông Bí
86bc_1.signed.pdf
89/BC-UBND 15/03/2019 Kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
89bc_1.signed.pdf
85/BC-UBND 15/03/2019 Tình hình triển khai và Kết quả thực hiện Quý I/2019 về chủ đè công tác năm 2019 "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ" ; Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
85bc_1.signed.pdf
41/BC-BCĐ 389 15/03/2019 Kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Uông Bí tháng 3/2019 UBND Thành phố Uông Bí
41bc_1.signed.pdf
1094/QĐ-UBND 14/03/2019 Về việc thành lập Đội cơ động xử lý ổ dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
1094qđ_1.signed.pdf
103/TB-UBND 13/03/2019 Triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
103tb_1.signed.pdf
557/UBND-QLĐT 13/03/2019 Về việc xác định diện tích chiếm dụng đất của dự án khu biệt thự Sông Uông tại phường Quang Trung và phường Trưng Vương thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
557cv_1.signed.pdf
511/UBND-LĐTBXH 13/03/2019 Về việc đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg UBND Thành phố Uông Bí
511cv_1.signed.pdf
97/TB-UBND 12/03/2019 Kết luận của đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp giao ban CT, các PCT UBND Thành phố ngày 08/3/2019 UBND Thành phố Uông Bí
97_TB_1.signed.pdf
79/BC-UBND 11/03/2019 Kết quả thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2018, tình hình kết quả thực hiện quý I năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
79bc_1.signed.pdf
81/BC-UBND 11/03/2019 Công tác đấu thầy lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư ngoài ngân sách có sử dụng dự án đất, mặt nước; Các dự án đầu tư theo hình thức PPP giai đoạn 2015-2018 UBND Thành phố Uông Bí
81bc_1.signed.pdf
78/BC-UBND 10/03/2019 Tình hình thực hiện Luật Thanh niên UBND Thành phố Uông Bí
78bc_1.signed.pdf
451/UBND-QLĐT 08/03/2019 Tham gia ý kiến phương án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 mở rộng nâng công suất trạm xử lý nước thải +131 mỏ than Đồng Vông tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
451cv_1.signed.pdf
73/BC-UBND 07/03/2019 Tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
73bc_1_20190314083946540.signed.pdf
72a/BC-UBND 07/03/2019 Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ Phát triển Kinh tế - Xa hội của thành phố Uông Bí giai đoạn 2015 - 2020 UBND Thành phố Uông Bí
72a_1.signed.pdf
428/BC-UBND 10/09/2018 Báo cáo tình hình KTXH 9 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018
BC 428 Tinh hinh 9 thang dau nam 2018.pdf
1330/UBND-QLĐT 11/07/2018 Về việc tham gia ý kiến nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Mặt bằng khu khai thác khối Nam mỏ than Đông Tràng Bạch tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí
1330-cv_1.signed.pdf
288/BC-UBND 14/06/2018 Báo cáo Kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018 về "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên" trên địa bàn TPUB 6 tháng đầu năm 2018"
288-bc_1.signed.pdf
979/UBND-YT 25/05/2018 Về việc tham gia ý kiến bổ sung danh mục mua sắm tập trung năm 2018 UBND Thành phố Uông Bí
979-cv_1.signed.pdf
226/BC-UBND 18/05/2018 Báo cáo tình hình KTXH tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018
226-bc_1.signed.pdf
180/BC-UBND 20/04/2018 Báo cáo tình hình KTXH tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018
180-bc_1.signed.pdf
1639/QĐ-UBND 09/04/2018 Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo xét thi - tốt nghiệp, tuyển sinh giáo dục phổ thông năm 2018
1639-QĐ.pdf
128/BC-UBND 20/03/2018 Báo cáo tình hình KTXH quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
128-BC_1.signed.pdf
75/BC-UBND 22/02/2018 Báo cáo Tình hình KTXH tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018
29/BC-UBND 18/01/2018 Báo cáo tình hình KTXH tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2018
29-bc_1.signed.pdf
12/KH-UBND 17/01/2018 Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2018 UBND tỉnh Quảng Ninh
12_0001.signed.pdf
719/BC-UBND 15/11/2017 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH năm 2018
719bc_1.signed.pdf
123456
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1312
Đã truy cập: 1974296