Trang chủ Thủ tục hành chính công
Danh sách thủ tục hành chính
Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Thủ tục bố trí ổn định sân cư trong huyện - mức độ 4 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Thành phố Uông Bí
Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị) - mức độ 4 Xây Dựng UBND Thành phố Uông Bí
Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản - mức độ 4 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Thành phố Uông Bí
Xóa đăng ký tàu cá - mức độ 4 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Thành phố Uông Bí
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời - mức độ 4 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Thành phố Uông Bí
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá - mức độ 4 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Thành phố Uông Bí
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá - mức độ 4 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Thành phố Uông Bí
Công bố mở cảng cá loại 3 - mức độ 4 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Thành phố Uông Bí
Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)-mức độ 4 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Thành phố Uông Bí
Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) - mức độ 4 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Thành phố Uông Bí
Hỗ trợ dự án liên kết - mức độ 4 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Thành phố Uông Bí
Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện - mức độ 4 Xây Dựng UBND Thành phố Uông Bí
Thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp - mức độ 4 Xây Dựng UBND Thành phố Uông Bí
Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh theo phân cấp - mức độ 4 Xây Dựng UBND Thành phố Uông Bí
Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch theo phân cấp - mức độ 4 Quy hoạch UBND Thành phố Uông Bí
Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch theo phân cấp: Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng - mức độ 4 Quy hoạch UBND Thành phố Uông Bí
Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch/điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp: Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng - mức độ 4 Quy hoạch UBND Thành phố Uông Bí
Thỏa thuận/ Chấp thuận địa điểm xây dựng theo phân cấp - mức độ 4 Quy hoạch UBND Thành phố Uông Bí
Thủ tục Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình theo phân cấp (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế) - mức độ 4 Quy hoạch UBND Thành phố Uông Bí
Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy - mức độ 4 Văn hóa - Thông tin UBND Thành phố Uông Bí
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2544
Đã truy cập: 2409310