Trang chủ Thủ tục hành chính công
Danh sách thủ tục hành chính
Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Trường hợp gia hạn, cấp lại) - Một phần Xây Dựng UBND Thành phố Uông Bí
Cấp phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke - Toàn trình Văn hóa - Thông tin UBND Thành phố Uông Bí
Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng - Toàn trình Văn hóa - Thông tin UBND Thành phố Uông Bí
Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng - Toàn trình Văn hóa - Thông tin UBND Thành phố Uông Bí
Thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng - Toàn trình Văn hóa - Thông tin UBND Thành phố Uông Bí
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Toàn trình Văn hóa - Thông tin UBND Thành phố Uông Bí
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Toàn trình Văn hóa - Thông tin UBND Thành phố Uông Bí
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Toàn trình Văn hóa - Thông tin UBND Thành phố Uông Bí
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Toàn trình Văn hóa - Thông tin UBND Thành phố Uông Bí
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình - Toàn trình Văn hóa - Thông tin UBND Thành phố Uông Bí
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình - Toàn trình Văn hóa - Thông tin UBND Thành phố Uông Bí
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình - Toàn trình Văn hóa - Thông tin UBND Thành phố Uông Bí
Xét tặng giấy khen khu dân cư văn hóa - Toàn trình Văn hóa - Thông tin UBND Thành phố Uông Bí
Xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa hàng năm - Một phần Văn hóa - Thông tin UBND Thành phố Uông Bí
Thông báo tổ chức lễ hội - Toàn trình Văn hóa - Thông tin UBND Thành phố Uông Bí
Đăng ký tổ chức lễ hội - Toàn trình Văn hóa - Thông tin UBND Thành phố Uông Bí
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình - Toàn trình Văn hóa - Thông tin UBND Thành phố Uông Bí
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình - Toàn trình Văn hóa - Thông tin UBND Thành phố Uông Bí
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (cấp tỉnh) - Toàn trình Văn hóa - Thông tin UBND Thành phố Uông Bí
Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke - Toàn trình Văn hóa - Thông tin UBND Thành phố Uông Bí
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1452
Đã truy cập: 6033718