Trang chủ Thủ tục hành chính công
Danh sách thủ tục hành chính
Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
37. Đề nghị đánh giá, công nhận "Đơn vị học tập" cấp huyện - Toàn trình Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác UBND Thành phố Uông Bí
37. Đề nghị đánh giá, công nhận "Đơn vị học tập" cấp huyện - Toàn trình Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
11. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện - Toàn trình Công thương UBND Thành phố Uông Bí
10. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Toàn trình Công thương UBND Thành phố Uông Bí
15. Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu - Toàn trình Công thương UBND Thành phố Uông Bí
8. Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở - Toàn trình LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM UBND Thành phố Uông Bí
1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai - Toàn trình Công thương UBND Thành phố Uông Bí
4. Cấp giấy phép bán lẻ rượu - Toàn trình Công thương UBND Thành phố Uông Bí
7. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Toàn trình Công thương UBND Thành phố Uông Bí
9. Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu - Toàn trình LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM UBND Thành phố Uông Bí
7. Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai - Toàn trình LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM UBND Thành phố Uông Bí
8. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai - Toàn trình Công thương UBND Thành phố Uông Bí
6. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai-Mức độ 4 Công thương UBND Thành phố Uông Bí
3. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Toàn trình Công thương UBND Thành phố Uông Bí
12. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Toàn trình Công thương UBND Thành phố Uông Bí
5. Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Toàn trình Công thương UBND Thành phố Uông Bí
13. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu - Toàn trình Công thương UBND Thành phố Uông Bí
14. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện - Toàn trình Công thương UBND Thành phố Uông Bí
9. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Toàn trình Công thương UBND Thành phố Uông Bí
2. Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Toàn trình Công thương UBND Thành phố Uông Bí
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 819
Đã truy cập: 6714239