Trang chủ Thủ tục hành chính công
Danh sách thủ tục hành chính
Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền SDĐ trong TH thửa đất gốc chưa cấp GCN - mức độ 4 Đất đai UBND Thành phố Uông Bí
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế... - mức độ 4 Đất đai UBND Thành phố Uông Bí
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng động dân cư - mức độ 4 Đất đai UBND Thành phố Uông Bí
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - mức độ 4 Đất đai UBND Thành phố Uông Bí
Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề - mức độ 3 Đất đai UBND Thành phố Uông Bí
Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người... - mức độ 4 Đất đai UBND Thành phố Uông Bí
Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất - mức độ 3 Đất đai UBND Thành phố Uông Bí
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm - Mức độ 2 Đất đai UBND Thành phố Uông Bí
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện - Mức độ 2 Đất đai UBND Thành phố Uông Bí
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Mức độ 2 Đất đai UBND Thành phố Uông Bí
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất - mức độ 4 Đất đai UBND Thành phố Uông Bí
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu - Mức độ 2 Đất đai UBND Thành phố Uông Bí
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế - mức độ 2 Đất đai UBND Thành phố Uông Bí
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý - Mức độ 2 Đất đai UBND Thành phố Uông Bí
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất - mức độ 3 Đất đai UBND Thành phố Uông Bí
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - mức độ 4 Đất đai UBND Thành phố Uông Bí
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - mức độ 4 Đất đai UBND Thành phố Uông Bí
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở - mức độ 4 Đất đai UBND Thành phố Uông Bí
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam-mức độ 3 Đất đai UBND Thành phố Uông Bí
Tách thửa hoặc hợp thửa đất - mức độ 3 Đất đai UBND Thành phố Uông Bí
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 348
Đã truy cập: 5569418