TỔ CHỨC BỘ MÁY

07/09/2020 14:38

I. ĐẢNG UỶ XÃ
1. Bí thư:

 

Ông TÔ VĂN LƯU
Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính học
Trình độ lý luận CT: Trung cấp
Điện thoại: 0936282280
Email: tovanluu@quangninh.gov.vn

2. Phó bí thư:

 
Bà Điệp Thị Lừu
Trình độ chuyên môn: ĐH Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0369211219
 

3. Phó bí thư:

 

 
Ông TRƯƠNG VĂN SÁNG
Trình độ chuyên môn: ĐH Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0978121395
Email: truongvansang@quangninh.gov.vn

 

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

  1. Chủ tịch
 
Ông TRƯƠNG VĂN SÁNG
Trình độ chuyên môn: ĐH Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0978121395
 
2. Phó chủ tịch:
 
Ông Ngô Tiến Hưng
Trình độ chuyên môn: ĐH Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0383337610
 
III. UỶ BAN NHÂN DÂN
1. Chủ tịch:
Ông TÔ VĂN LƯU
Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính học
Trình độ lý luận CT: Trung cấp
Điện thoại: 0936282280
Email: tovanluu@quangninh.gov.vn
 
2. Phó chủ tịch:
 
Ông Liêu Văn Dũng
Trình độ chuyên môn: ĐH Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0971385988
Email:lieuvandung@quangninh.gov.vn
 
 
3. Các ngành:
3.1. Văn phòng - Thống kê
 
Ông Trương Văn Mạ
Công chức Văn phòng- Thống kê
Trình độ chuyên môn: ĐH Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0913267944
 
 
Bà Liêu Thị Mai
Công chức Văn phòng - Thống kê
Trình độ chuyên môn: ĐH Kinh tế
Trình độ LLCT:Trung cấp
ĐT: 0984229806
 
 3.2. Văn hoá - xã hội 
 
Bà Từ Thị Dần
Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân công tác xã hội
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0363666213
 
 
Bà Từ Thị Sinh
Công chức Văn hóa – Xã hội 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân công tác xã hội
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0982795306
 
3.3. Địa chính - Xây dựng
 
 
Bà Trương Thị Sang
Công chức địa chính-NN-XD&MT
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư QLĐĐ
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 01649782939
 
 
 
Ông Nguyễn Huy Phong
Công chức địa chính-NN-XD&MT
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư QLĐĐ
Trình độ LLCT:
Số ĐT: 0865941696
 
3.4. Tư Pháp - Hộ tịch
 
 
 
Ông Long Văn Voòng
Công chức Tư pháp Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: ĐH Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0836952696
 
 
 
Ông Liêu Thanh Dưỡng
Công chức Tư pháp Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: ĐH Luật
Trình độ LLCT:                       
Số ĐT: 0395406356
 
 
3.5. Tài chính - Kế toán
 
Bà Long Thị Thuỷ
Công chức Tài chính – Kế toán
Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0385110664
 
 
Bà Trịnh Thị Hồng Tuyên 
Công chức Tài chính – Kế toán
Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0825262688
 
3.6. Công An:
 
Ông Từ Duy Thắng
Trưởng Công an xã
Trình độ chuyên môn: ĐH An ninh
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0919658451
 
3.7. Quân sự:
 
Ông Long Văn Hà 
Chỉ huy trưởng quân sự xã
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0904131611
 
4. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
 
Bà Điệp Thị Lừu
Chủ tịch UB MTTQ xã
Trình độ chuyên môn: ĐH Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0369211219
 
 
Bà Trần Thị Lường
Chủ tịch Hội LHPN xã
Trình độ chuyên môn: ĐH Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0395362351
 
 
Ông Liêu Văn Dưỡng 
Chủ tịch Hội CCB xã
Trình độ chuyên môn: ĐH Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0979366208
Email: lieuvanduong@quangninh.gov.vn
 
Ông: Trương Văn Dưỡng
Chủ tịch Hội Nông dân xã
Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0363687005
 
 
Ông: Liêu Văn Hùng
Bí thư Đoàn Thanh niên xã
Trình độ chuyên môn: ĐH SP giáo dục công dân
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0985433146
Email: lieuvanhung@quangninh.gov
 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 12
Đã truy cập: 11127