TỔ CHỨC BỘ MÁY

08/05/2019

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DÂN CHỦ

 Tên cơ quan: Đảng uỷ - HĐND – UBND xã Dân Chủ

 Địa chỉ: Thôn 1, xã Dân Chủ, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033.690.418 – 02033.697.338

Email: ubnddanchu.hb@quangninh.gov.vn

 

            I. BỘ MÁY TỔ CHỨC

       -   Lãnh đạo xã Dân Chủ

 

 

Họ và tên: Phạm Thị Thu Hằng

        Chức vụ: Huyện uỷ viên,

      Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ 

Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Lý luận: Cao cấp. 

  Điện thoại : 0904.292.009

  Email: Phamthihang@quangninh.gov.vn

 

 

 

Ông: Lý Tiến Dũng

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy xã Dân Chủ

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0943.121.126

Email: lytiendung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 Đồng chí: Dương Văn Trọng

Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã Dân Chủ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0975.811.295

Email: duongvantrong@quangninh.gov.vn

 

  

 

Đồng chí: Đinh Thị Thúy Lương

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã Dân Chủ

Trình độ chuyên môn: Đại học

Lý luận chính trị: Trung cấp

Di động: 0975.701.484

Email: dinhthithuyluong@quangninh.gov.vn

 

 Đồng chí: Vũ Trường Lưu

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Dân Chủ 

 Chuyên môn: Đại học nông nghiệp.

 Lý luận: Cao cấp.

ĐT: 0918.299.222.

Email:vutruongluu@quangninh.gov.vn

 

 

 

   
 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3
Đã truy cập: 83964