TỔ CHỨC BỘ MÁY

10/01/2020

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG LÂM

 Tên cơ quan: Đảng uỷ - HĐND – UBND xã Đồng Lâm

 Địa chỉ: Thôn Đồng Quặng xã Đồng Lâm

Điện thoại: 02033504555

Email: ubnddonglam.hb@quangninh.gov.vn

 

 

LÃNH ĐẠO XÃ ĐỒNG LÂM 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Hồng Quang

Chức vụ: Huyện ủy viên;

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lâm

 Chuyên môn: Học viện Hành chính Quốc gia.

    Lý luận: Cao cấp.

Điện thoại: 0904.477678.

Email: nguyenhongquang@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Đ/c: Đặng Văn Phúc

Chức vụ: Phó bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã

Chuyên môn: Đại học Hành Chính

Trình độ LLCT: Trung cấp

DĐ: 0912528130 

Email: dangvanphuckt1968@gmail.com

 

 

 

Đ/c: 

 Chức vụ: 

 Trình độ: 

 Trình độ LLCT: 

 Số điện thoại DĐ: 

 Email:

 

 

Đ/c : Triệu Đức Hồng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã.

 Trình độ: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại DĐ: 01234891189

 Email:

 

 

Đ/c Ông: Lý Tiến Điền

 Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã.

 Trình độ: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại DĐ: 01688372268

 Email:

 

 

 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 35
Đã truy cập: 29172