UBND xã Đồng Tiến

24/08/2020

 • Ông: Nguyễn Duy Phong
 • Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 
 • Trình độ chuyên môn: Đại học 
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Điện thoại di động: 0917531016
 • Hòm thư điện tử công vụ: nguyenduyphong.ct@quangninh.gov
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung công tác UBND xã

 

 • : Nguyễn Thị Trang
 • Chức vụ: Phó chủ tịch UBND
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0982.980.045
 • Hòm thư điện tử công vụ: nguyenthitrang.ct@quangninh.gov.vn
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn hóa - Xã hội

 

 • Đồng chí Bùi Thế Tuân
 • Chức vụ: Phó chủ tịch UBND
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại di động: 0916180136
 • Hòm thư điện tử công vụ: buithetuan@quangninh.gov.vn
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Kinh tế
   
 
 • Ông: Nguyễn Kim Hùng
 • Chức vụ: Trưởng Công an xã Đồng Tiến
 • Trình độ chuyên môn: Đại học 
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại: 0945356181
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Trưởng Công an xã
 
 • Ông Nguyễn Văn Tiến
 • Chức vụ: UVUB – Chỉ huy trưởng Quân sự
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại di động: 01236.783.427
 • Hòm thư điện tử công vụ
 • Lĩnh vực được phân công: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã

 

 • : Bùi Thị Thủy
 • Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Văn phòng
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 01653.360.760
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn phòng UBND
 
 • : Nguyễn Thị Tình
 • Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại di động: 0982452136
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công: Tư pháp, Tiếp dân

 

 • : Phạm Thị Hằng
 • Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0966.990.318
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung về tài chính

 

 • : Lê Thị Thu
 • Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0975.055.008
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách công tác chi ngân sách (khối Đảng - Đoàn thể)
   

 

 • Ông: Bùi Đức Minh
 • Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý đất đai
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0985.546.018
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Quản lý đất đai
   

 

 

 •  Đồng chí Nguyễn Đình Tải
 • Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý đất đai
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0349505634
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Môi trường - đô thị
   
 
 •  Đồng chí: Nguyễn Khuông Khá
 • Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Trình độ LLCT: 
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0936453288
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Môi trường - đô thị

 

 • Ông: Đỗ Duy Hiền
 • Chức vụ: Công chức Tư Pháp - Hộ tịch
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0353.634.135
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Chứng thực

 

 • Bà: Nguyễn Thị Thúy Hằng
 • Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0979.909.590
 • Hòm thư điện tử công vụ: nguyenthithuyhang.ct@quangninh.gov.vn
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Thông tin - tuyên truyền

 

 • Ông: Ngô Quang Quyền
 • Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0979.647.820
 • Hòm thư điện tử công vụ: ngoquangquyen.ct@quangninh.gov.vn
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Lao động, TB&XH
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 13
Đã truy cập: 101747