Đại hội Đảng bộ xã Dực Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

12/03/2020 09:25

Trong 02 ngày 10, 11/3/2020, Đảng bộ xã Dực Yên, huyện Đầm Hà đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà chọn làm điểm chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở.

Quang cảnh Đại hội
 
 

 

Dự và chúc mừng Đại hội có: Đồng chí Nguyễn Đức Thành – Ủy viên BTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh; Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh - Bí thư Huyện ủy Đầm Hà; Đồng chí Vũ Văn Phú - Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Đầm Hà; Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà; Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà; Bí thư Chi bộ khối các cơ quan Huyện, Đảng bộ các xã, thị trấn cùng 115 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã về dự.

Với chủ đề: đoàn kết, dân chủ, sáng tạo; xây dựng xã Dực Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đại hội đã tiến hành đánh giá những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa qua. 

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,6%/năm tăng 4,5% so với mục tiêu Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tăng nhanh qua các năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm. Huy động trên 97 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng NTM, về đích năm 2017 trước 01 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội và đang tiếp tục tập trung triển khai nông thôn mới nâng cao. Hoàn thành chương trình 135 đưa thôn Yên Sơn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. 3/3 trường học trên địa bàn đạt trường chuẩn quốc gia; hàng năm có trên 85% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 96,4%; đến hết năm 2019 không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm sâu còn 2,52%. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được tăng cường, giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường thực hiện. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 52 đảng viên mới. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, nội chính và phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm… Qua bình xét, đánh giá hàng năm 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 82%-85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ xã nhiều năm được công nhận trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới…

Các đồng chí Đại biểu tỉnh, lãnh đạo huyện dự Đại hội.

 

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Dực Yên đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi ủy, chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; xây dựng xã Dực Yên trở thành một trong các trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữa cơ, kinh tế trang trại, gia trại của huyện. Sản xuất giống và nuôi thương phẩm gia súc, gia cầm gắn với vùng sản xuất và chế biến nông sản gắn với bảo vệ môi trường; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thiện hệ thống công trình phúc lợi công cộng phục vụ đời sống nhân dân... Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng trở lên; Duy trì xã không có hộ nghèo, phấn đấu đến năm 2023 xã không còn hộ cận nghèo; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10% so với kế hoạch huyện giao; Phấn đấu đến năm 2022 đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; Phấn đấu hằng năm Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 4% trở lên so với tổng số đảng viên trong Đảng bộ...
 
 
Đ/c Nguyễn Đức Thành - Ủy viên BTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh
tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
 
 
 
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy Đầm Hà
Tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
 
 
 
 

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Dực Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo đồng thuận cao trong đảng bộ và nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của chi bộ; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung hoàn thành đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022, đến năm 2023 xã không còn hộ cận nghèo. Huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng địa phương…

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới
 
 
 
 
BCH khóa mới ra mắt
 
 
 
 

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo Đại hội Đảng bộ xã Dực Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 10 đồng chí; bầu Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, các Phó Bí thư Đảng ủy và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Dực Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lương Văn Dũng - Bí thư Đoàn TN xãGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 10
Đã truy cập: 33863