Xã Dực Yên thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025

03/06/2022 13:38

Đảng ủy, HĐND, UBND xã Dực Yên chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt, sẵn sàng cho cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 vào ngày 05/6/2022 (Chủ nhật)

Cuộc bầu cử Trưởng thôn là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đoàn kết, đồng thời lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho cộng đồng dân cư thực hiện công việc tự quản trên địa bàn; tập hợp, phản ánh và đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐU ngày 04/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Kế hoạch số 14/KH - UBND ngày 09/4/2022 của UBND xã Dực Yên và các văn bản, hướng dẫn của các cấp về việc triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được Đảng ủy, HĐND, UBND xã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện, UBND xã đã ban hành các Quyết định công bố ngày bầu cử, quy định thành phần cử tri tham gia bầu cử, Quyết định thành lập các Tổ bầu cử... công tác hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử bầu Trưởng thôn được tổ chức thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn đảm bảo công khai, dân chủ. Tỷ lệ cử tri đại diện hộ gia đình tham gia các cuộc họp thôn hiệp thương giới thiệu nhân sự đều đảm bảo. Việc lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình được triển khai thực hiện nghiêm túc, danh sách cử tri được niêm yết công khai theo quy định.

 

 

 

Công tác Trang trí, bố trí địa điểm bầu cử tại các nhà văn hóa thôn được chuẩn bị chu đáo.

 

 

Cho đến thời điểm hiện tai, các công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã Dực Yên đã cơ bản hoàn thành. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 sẽ được đồng loạt tổ chức vào ngày 05/6/2022 (Chủ nhật).

Lương Văn Dũng - Phó chủ tịch HĐND xãGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 6
Đã truy cập: 43804