Mặt trận Tổ quốc - Đoàn thể

06/04/2021

MẶT TRẬN TỔ QUỐC- ĐOÀN THỂ 

1. Mặt trận Tổ quốc

 • Đc: Hoàng Thúy Cầm
 • Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • E-mail: hoangthuycam.vd@quangninh.gov.vn
 • SĐT: 0904316008

2. Hội Cựu Chiến binh

 • Đc: Đỗ Văn Lĩnh
 • Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • E-mail: dolinhccb@gmail.com
 • SĐT: 0974301589

3. Hội Nông dân

 • Đc: Hà Văn Quang
 • Chủ tịch Hội Nông dân
 • Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • E-mail: haquangnd@gmail.com
 • SĐT: 0983794498

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ

 • Đc: Đỗ Thị Thắm
 • Chủ tịch Hội LHPN xã
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • E-mail: dothitham.vd@quangninh.gov.vn
 • SĐT: 0389064856

 

5. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 • Đc: Lê Văn Phúc
 • Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • E-mail: levanphuc.vd@quangninh.gov.vn
 • S


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 30
Đã truy cập: 15219