ỦY BAN NHÂN DÂN

05/04/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

 1. Chủ tịch UBND

Đc: Châu Quốc Tuấn

Chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

E-mail: chauquoctuan@quangninh.gov.vn

SĐT:0982062288

2. Phó Chủ tịch UBND

 • Đc: Lê Văn Hoán
 • Phó Chủ tịch UBND xã (Phụ trách lĩnh vực Văn hóa - xã hội)
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • E-mail:lehoanvd@gmail.com
 • SĐT: 0986710021
 • Đc: Dương Văn Ninh
 • Phó Chủ tịch UBND xã (Phụ trách lĩnh vực Kinh tế - đất đai - TNMT)
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • E-mail: duongvanninh@quangninh.gov.vn
 • SĐT: 0343129789

3. Công an xã

 • Đc: Hà Trọng Huân
 • Trưởng Công an xã Hạ Long
 • Trình độ chuyên môn: Đại học cảnh sát
 • Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
 • E-mail: hatronghuan@gmail.com
 • SĐT: 0912168858

4. Ban Chỉ huy Quân sự xã

 • Đc: Trần Văn Sen
 • Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã
 • Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • E-mail: transenqshl@gmail.com
 • SĐT: 0972623009

5. Văn phòng - Thống kê

 • Đc: Hoàng Văn Khải
 • Công chức Văn phòng - Thống kê
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • E-mail:hoangvankhai@quangninh.gov.vn
 • SĐT: 0978121329

 

 
 • Đc: Bùi Thị Dung
 • Công chức Văn phòng - Thống kê
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Trình độ lý luận chính trị: 
 • E-mail: dungbui147@gmail.com
 • SĐT: 0964740159

 

6. Tư pháp - Hộ tịch

 • Đc: Nguyễn Văn Dạng
 • Công chức Tư pháp - Hộ tịch
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • E-mail:nguyenvandang.vd@quangninh.gov.vn
 • SĐT: 0936532389

7. Kế toán - Tài chính

 • Đc: Lưu Thị Hương
 • Công chức kế toán - tài chính
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • E-mail: luuthihuong@quangninh.gov.vn
 • SĐT: 0365669661

 

 

 • Đc: Hoàng Minh Khanh
 • Công chức Kế toán - tài chính
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • E-mail: hoangminhkhanh@quangninh.gov.vn
 • SĐT: 0357330988

8. Địa chính - xây dựng 

 • Đc: Đinh Văn Tuấn
 • Công chức Địa chính - xây dựng
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Trình độ lý luận chính trị: 
 • E-mail: tuandc1985@gmail.com
 • SĐT: 0982280811

 

 
 • Đc: Phạm Thanh Hà
 • Công chức Địa chính - xây dựng
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Trình độ lý luận chính trị: 
 • E-mail: phamthanhha.vd@quangninh.gov.vn
 • SĐT: 0912047888

9. Văn hóa - xã hội

 • Đc: Vũ Thị Nga
 • Công chức Văn hóa - xã hội
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • E-mail: vuthinga@quangninh.gov.vn
 • SĐT: 0982730272

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 60
Đã truy cập: 15249