Danh sách lãnh đạo UBND phường Hoàng Quế

30/11/2023
Danh sách lãnh đạo UBND phường Hoàng Quế

ĐẢNG ỦY - HĐND - UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HOÀNG QUẾ

 1.Thông tin chung

Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân phường Hoàng Quế

Địa chỉ: Khu Tràng Bạch, Phường Hoàng Quế, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033 871 474

 

2. Tổ chức bộ máy

* BAN LÃNH ĐẠO

1, Đồng chí: Nguyễn Thế Biên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

-         Năm sinh:                        14/10/1966

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:     Đại học hành chính

-         Trình độ chính trị:              Cao cấp chính trị

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0989 406 998

 

 

 

2, Đồng chí: Nguyễn Bá Lý – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường

-         Năm sinh:                        28/6/1985

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học kế toán

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0368 236 568

 

 

3. Đồng chí: Phạm Văn Chung – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường

-         Năm sinh:                      28/6/1981

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:     Thạc sỹ kinh tế

-         Trình độ chính trị:           Cao cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0904 330 148

 

 

4, Đồng chí: Nguyễn Thành Tuyên – Phó chủ tịch HĐND phường

-         Năm sinh:                        09/4/1964

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học hành chính

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0987 603 408

 

 

 

5, Đồng chí: Ngô Quốc Khánh  – Phó chủ tịch UBND phường

-         Năm sinh:                        02/09/1977

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học Nông Nghiệp

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0988 390 222

 

 

 

 

 

6, Đồng chí: Ngô Thanh Minh  – Phó chủ tịch UBND phường

-         Năm sinh:                        05/02/1981

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học Quản lý đất đai

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0388 190 279

 

 

 

* BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

  1. Bộ phận đoàn thể

1, Đồng chí: Ngô Thị Thanh – Chủ tịch MTTQ phường

-         Năm sinh:                        23/02/1974

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:     Đại học hành chính

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0338 095 121

 

 

  

2, Đồng chí: Ngô Thị Lan  – Chủ tịch Hội LHPN phường

-         Năm sinh:                        01/04/1977

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Luật kinh tế

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0917 043 560

 

 

 

3, Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Trang  – Bí thư đoàn thanh niên phường

-         Năm sinh:                        18/11/1989

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học kế toán

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước: 

-         Số điện thoại: 0392 419 388

 

 

 

  1. BỘ PHẬN CÔNG CHỨC

1, Đồng chí: Nguyễn Quốc Toản  – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường

-         Năm sinh:                        10/6/1985

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học Luật

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0981751685

 

 

 

2, Đồng chí: Lãnh Thị Hương  – Công chức tài chính kế toán phường

-         Năm sinh:                        01/10/1989

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học kế toán

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0906003992

 

 

 

3, Đồng chí: Phạm Ngọc Đức – Công chức địa chính xây dựng phường

-         Năm sinh:                        01/7/1969

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học quản lý đất đai

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0987 132 558

 

 

 

4, Đồng chí: Nguyễn Thị Hải  – Công chức văn phòng thống kê phường

-         Năm sinh:                       01/08/1975

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:     Đại học quản trị kinh doanh

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0969 799 918

 

 

 

5, Đồng chí: Hà Thị Hiển  – Công chức văn phòng thống kê phường

-         Năm sinh:                        16/07/1983

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:     Đại học hành chính

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0369831626

 

 

  

6, Đồng chí: Bùi Thị Hiền  – Công chức văn hóa xã hội phường

 

-         Năm sinh:                        16/01/1995

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học Khoa học chuyên ngành Công tác xã hội

-         Trình độ chính trị:             

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0965 718 995

 

 

7, Đồng chí: Ngô Đình Tùng  – Công chức văn hóa xã hội phường

-         Năm sinh:                        09/10/1990

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học quản lý văn hóa

-         Trình độ chính trị:             Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0813 138 333

 


8, Đồng chí: Ngô Đức Anh  – Công chức Tư pháp - hộ tịch phường

-         Năm sinh:                        26/11/1996

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học Luật

-         Trình độ chính trị:             

-         Trình độ quản lý nhà nước:  

-         Số điện thoại: 0971 736 996

 

9, Đồng chí: Vũ Đức Anh  – Công chức Địa chính - Xây dựng phường

-         Năm sinh:                       28/10/1998

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học Xây dựng

-         Trình độ chính trị:             

-         Trình độ quản lý nhà nước:  

-         Số điện thoại: 0384 840 101

 

 


Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 87
Đã truy cập: 63256