Danh sách lãnh đạo UBND phường Hoàng Quế

16/10/2020
Danh sách lãnh đạo UBND phường Hoàng Quế

UBND xã Hoàng Quế

Xã Hoàng Quế

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahoangque/Trang/Default.aspx

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Hoàng Quế
            Địa chỉ            : Tràng Bạch - Hoàng Quế - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033.871.474
            Fax                    : 02033.871.474        

            E-mail           : ubndxhoangque.dt@quangninh.gov.vn

 

2. CUNG CẤP THÔNG TIN TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
 1 Ảnh thẻ Đồng chí: Phạm Quang Tuyến  
  Sinh năm: 1963    
  Dân tộc: Kinh    
  Đơn vị công tác: UBND xã Hoàng Quế  
  Chức vụ: Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND  
  Trình độ chuyên môn: Đại học    
  Trình độ chính trị:  Trung cấp    
  Số điện thoại: 0972685868  
 2 Ảnh thẻ Đồng chí: Nguyễn Văn Đệ  
  Sinh năm: 1972    
  Dân tộc: Kinh    
  Đơn vị công tác: UBND xã Hoàng Quế  
  Chức vụ: Phó bí thư- Chủ tịch UBND  
  Trình độ chuyên môn: Đại học    
  Trình độ chính trị:  Trung cấp    
  Số điện thoại: 0979688666  
 3 Ảnh thẻ Đồng chí: Ngô Thị Thu Hương  
  Sinh năm: 1986    
  Dân tộc: Kinh    
  Đơn vị công tác:  xã Hoàng Quế  
  Chức vụ: Phó bí thư  thường trực Đảng ủy  
  Trình độ chuyên môn: Đại học    
  Trình độ chính trị:  Đang học trung cấp  
  Số điện thoại: 01668653586  
 4 Ảnh thẻ Đồng chí: Ngô Quốc Khánh  
  Sinh năm: 1977    
  Dân tộc: Kinh    
  Đơn vị công tác: UBND xã Hoàng Quế  
  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã  
  Trình độ chuyên môn: Đại học    
  Trình độ chính trị:  Trung cấp    
  Số điện thoại: 0988390222  
 5 Ảnh thẻ Đồng chí: Ngô Thị San  
  Sinh năm: 1967    
  Dân tộc: Kinh    
  Đơn vị công tác: UBND xã Hoàng Quế  
  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
  Trình độ chuyên môn:  đại học  
  Trình độ chính trị:  Trung cấp    
  Số điện thoại: 01696565103  

3. DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thành Viên

Phó Chủ tịch HĐND xã

2

Hoàng Thị Huệ

Công chức VP -TK

3

Nguyễn Thị Mơ

Công chức VP -TK

4

Hoàng Thị Hằng

Công chức Tư pháp

5

Nguyễn Văn Quỳnh

Công chức Tư pháp

6

Nguyễn Trọng Thường

Công chức Địa chính

7

Vũ Thị Hoa

Công chức Văn Hóa XH

8

Bùi Văn Hải

Xã đội trưởng

9

Ngô Thanh Minh

CT Hội CCB

10

Ngô Đình Tùng

cán bộ văn hóa

11

Nguyễn Thành Tuyên

Chủ tịch MTTQ

12

Nguyễn Bá Lý

Bí thư đoàn

13

Ngô Thị Thanh

CT Hội PN

14

Nguyễn Thị Anh

Công chức TC-  Kế toán

15

Nguyễn Cao Quyền

Công chức Địa chính

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 40
Đã truy cập: 28976