Tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng

11/01/2024 13:02

Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: “Đề nghị tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, giai đoạn 2023-2025 vì hiện nay số lượng nhà ở của người có công với cách mạng đã xuống cấp, cần sửa chữa xây mới là rất nhiều; chính sách này rất tốt, trong giai đoạn 2019-2020 thực hiện Quyết định 22 của Thủ tướng chính phủ, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên đã hỗ trợ được 30 nhà cả xây mới và sửa chữa, đến thời điểm hiện nay xã còn có 22 nhà người có công cần sửa chữa, xây mới, trong giai đoạn tiếp theo”.

Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Ngày 9/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14.

Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực từ ngày 15/02/2022). Theo đó, chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng đã được quy định từ Điều 99 đến Điều 102 Mục 6 Chương III Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; đồng thời Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ Xây dựng đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định kèm theo Tờ trình số 61/TTr-BXD ngày 19/12/2022 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025 để các Bộ, ngành, địa phương có cơ sở thực hiện trong giai đoạn tới.

Tại văn bản số 807/VPCP-CN ngày 10/02/2023 và văn bản số 4659/VPCP-CN ngày 23/6/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện chính sách về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025. Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện chính sách, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Công thông tin tỉnh Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 42
Đã truy cập: 63699