Bộ Tiêu chí Văn hóa số của người Quảng Ninh văn minh, lịch sự trên môi trường số.

Ngày 8/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 1151/QĐ-UBND về Bộ Tiêu chí Văn hóa số của người Quảng Ninh văn minh, lịch sự trên môi trường số.

07/06/2024 14:33

 Theo đó, Bộ Tiêu chí nhằm xây dựng, dần hình thành các giá trị chuẩn mực đạo đức, lối hành xử có văn hóa trên mạng xã hội; từng bước giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người Quảng Ninh trên môi trường số có văn hóa, văn minh, lịch sự, an toàn, lành mạnh.

       Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, công tác, tham quan, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khi tham gia các hoạt động trên môi trường số. Đồng thời, phạm vi áp dụng Bộ Tiêu chí là các hành vi, chuẩn mực văn hóa của tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động trên môi trường số.

       Bộ tiêu chí gồm 4 nhóm tiêu chí chung khuyến khích áp dụng cho tất cả các nhóm đối tượng, đó là:

       Tiêu chí Thượng tôn pháp luật: Tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

       Tiêu chí Văn hóa: Hành vi, ứng xử trên môi trường số phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của người dân Vùng Mỏ.

       Tiêu chí An toàn: Tuân thủ các quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin khi tham gia môi trường số.

      Tiêu chí Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử khi tham gia môi trường số; phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung truyền tải trên môi trường số khi vi phạm pháp luật.

       Với những tiêu chí cụ thể, Bộ Tiêu chí cũng đưa ra những nguyên tắc khuyến nghị các tổ chức, cá nhân nên, không nên làm trên môi trường số.

       Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng phân rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện Bộ Tiêu chí văn hóa số của người Quảng Ninh. Tỉnh cũng khuyến khích áp dụng các tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua cuối năm đối với các tập thể, cá nhân đang công tác và làm việc tại tổ dân, khu phố. Hàng năm, lồng ghép việc đánh giá triển khai Bộ Tiêu chí gắn với việc thực hiện chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị.

       Thực hiện tốt những nội dung của Bộ tiêu chí văn hóa số của người Quảng Ninh góp phần giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử có văn hóa trên môi trường số; vừa mang lại môi trường số văn minh, lịch sự, lành mạnh, vừa đảm bảo an toàn cho mỗi người tham gia, tránh những rủi ro vi phạm pháp luật trên không gian mạng./.

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 12
Đã truy cập: 64824