Tóm tắt hồ sơ lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Quảng An

04/10/2019 10:46

 

Ông:  Phạm Quang Khải

Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng An

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0983.470.288
Email:

Ông: Hoàng Văn Tầm
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 01238.604.288
Email: hoangvantam@quangninh.gov.vn

 Bà: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBMTTQ xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 01673438812
Email: nguyenthithu.dh@quangninh.gov.vn

Ông : Đặng Thanh Hồng 

Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy 
Trình độ chuyên môn: Đại học.
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: DĐ: 0913548658

Ông: Phạm Tiến Cường

Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Quảng An
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0166.825.635
Email: phamtiencuong@quangninh.gov.vn

Ông: Hồ A Giểng

Dân tộc: Dao
chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng An
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0203.3766244  DĐ:  01665.358.265
Email: hoadieng@quangninh.gov.vn

Dương Khắc Nhu- Xã Quảng An


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 21
Đã truy cập: 12192