HĐND

12/12/2022

Đồng chí Phùn Quay Nàm

Chủ tịch HĐND

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0917.293.238.

- Email: phunquaynam@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Triệu tập,chủ toạ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân xã;chủ trì trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; Giám sát,đôn đốc,kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã;Tổ chức tiếp dân,đôn đốc,kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân; Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã,thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã;Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị củaUỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Chìu Phương Đông

Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ chuyên môn: Đại học luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0838.946.777.

- Email: @quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Căn cứ vào nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng nhân dân phân công cụ thể và thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhân dân giải quyết công việc khi Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 27
Đã truy cập: 19137