UB MTTQ và các Đoàn thể

01/10/2019

UB MTTQ và Các Đoàn thể

 

 

 

         Họ và tên: Lê Quốc Tuấn

Chức vụ: Chủ tịch UB MTTQ xã Quảng La

           Chuyên môn: Đại học Luật

            Lý luận chính trị: Trung  cấp. 

             Điện thoại : 0982230888

         Email:  lequoctuan@quangninh.gov.vn 

     

     Họ và tên: Bàn Văn Trường

Chức vụ: Chủ tịch hội  nông dân xã Quảng La

      Chuyên môn: Đại học Quản trị văn phòng

              Lý luận chính trị: Trung  cấp. 

               Điện thoại : 0378509552

  Email: banvantruong@quangninh.gov.vn

 

 

 

        Họ và tên: Nguyễn Văn Thanh

     Chức vụ: Chủ tịch CCB xã Quảng La

          Chuyên môn: Sơ cấp LLCT

              Điện thoại : 0833997479

  Email:   nguyenvanthanh.hb @quangninh.gov.vn       

 

 

              Họ và tên: Ngô Thị Khuyên

     Chức vụ: Chủ tịch HLHPN xã Quảng La

           Trình độ chuyên môn: Trung cấp

                 Lý luận chính trị: Trung cấp

                 Điện thoại : 0382791439

  Email:   ngothikhuyen@quangninh.gov.vn

   

          Họ và tên: Tạ Thị Huế

        Chức vụ: Bí thư ĐTN xã Quảng La

             Chuyên môn: Đại học Luật

              Lý luận chính trị: Trung cấp

                 Điện thoại : 0369855118

  Email:   Tahue.quangla@gmail.com

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 70
Đã truy cập: 119033