ỦY BAN MTTQ XÃ TÂN BÌNH SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

26/07/2021 15:07

     Chiều ngày 23/7/2021, UBMTTQ xã Tân Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã; đại diện các tổ chức thành viên; trưởng ban công tác mặt trận thôn; ủy viên UBMTTQ xã.

Quang cảnh Hội nghị

     Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ xã Tân Bình tập trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị . Tham mưu ban hành các văn bản của MTTQ xã tham gia công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã; Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động tuyên truyền về thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả... Bên cạnh đó, tăng cường công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác kiểm tra, giám sát…

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

    Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, MTTQ xã Tân Bình tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Vì người nghèo”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021; phối hợp tổ chức giúp đỡ sửa chữa nhà ở cho 01 hộ cận nghèo thôn Bình Nguyên; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân.

Biểu quyết kiện toàn Phó Chủ tịch UBMTTQ xã

    Tại Hội nghị, UBMTTQ xã Tân Bình đã kiện toàn bầu bổ sung ủy viên UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024 đối với đồng chí Nguyễn Quang Duy – Phó Chủ tịch UBND xã; bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBMTTQ xã đối với đồng chí Nguyễn Văn Bì – Chủ tịch Hội NCT xã.

Hải Yến (Đoàn TN xã)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 27
Đã truy cập: 32045