Nền tảng vững chắc cho năm 2023

25/11/2022 11:12

Năm 2022, Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH trong bối cảnh phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng nhanh sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán; bên cạnh đó, những khó khăn về thị trường tiêu thụ, xuất nhập khẩu hàng hóa, sự đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng cao đã tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh và mọi mặt của đời sống KT-XH. Tuy nhiên, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Quảng Ninh đã quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả toàn diện các lĩnh vực công tác, nhờ đó đến thời điểm này, các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra đều cơ bản đạt kịch bản tăng trưởng.


Các đơn vị, địa phương của TP Móng Cái ký cam kết thi đua hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023).

Công tác chỉ đạo, điều hành đúng hướng, hiệu quả

Ngay khi bắt tay thực hiện nhiệm vụ của năm, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo trong điều kiện mới. Trong đó tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và nhiệm vụ công tác năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tiễn. Cùng với đó tích cực rà soát, xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung kịp thời, nâng cao chất lượng ban hành các quy chế, quy định; ban hành các chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách phát triển đúng đắn của cấp ủy theo hướng thiết thực, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, toàn diện trên các lĩnh vực. Từ đầu năm đến nay Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 7 quy chế, quy định; 3 nghị quyết, 8 chỉ thị, 8 chương trình hành động, 105 kế hoạch, 107 báo cáo và trên 800 kết luận, thông báo. Để các chủ chương, Nghị quyết đảm bảo phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống, khâu kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết; đẩy mạnh ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở cũng tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh.

Đối với các cơ quan dân cử và UBND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của tỉnh tích cực tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH với phương châm hành động: Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển. Trong đó chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; đôn đốc, kiểm tra đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án động lực; phát triển các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội; sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế; tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, KHCN... Đồng thời thường xuyên kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ hằng tuần, hằng tháng, hằng quý, để chủ động xử lý theo thẩm quyền; đề xuất giải pháp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.


Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11/2022.

Các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cũng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt bậc vượt qua khó khăn, nhất là dịch bệnh để thúc đẩy triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc phạm vi quản lý, trách nhiệm, thẩm quyền được giao bảo đảm đáp ứng được yêu cầu chung, đặc biệt là giải quyết, xử lý những vấn đề, nội dung công việc còn tồn đọng hay những vấn đề mới nảy sinh. Trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được nâng cao, có nhiều cố gắng và chuyển biến tích cực. Trong tổ chức triển khai thực hiện ở một số nội dung công việc, đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với theo dõi, kiểm tra việc thực hiện...

Điển hình như đối với lĩnh vực kinh tế, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy với các giải pháp căn cơ, có tính khả thi. Trong đó xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện. Đặc biệt, đã lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tối đa vai trò trụ cột của ngành than, điện và công nghiệp chế biến, chế tạo trong tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách, nhất là kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để ngành than phát triển ổn định và tăng sản lượng tối đa đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế, bảo đảm không để thiếu than cho sản xuất điện và không để thiếu điện phục vụ sản xuất kinh doanh, cũng như phục vụ đời sống nhân dân. Cùng với đó, tỉnh cũng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện tối đa để các ngành xi măng, điện tử, dệt may, dầu ăn, bột mì... đẩy mạnh sản xuất, gia tăng số lượng sản phẩm, kết nối phát triển thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa.


Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh vui mừng, phấn khởi trong ngày khánh thành tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Trong công tác quản lý, điều hành ngân sách đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2021, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để tồn dư lớn dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh. Đồng thời, quyết liệt chỉ đạo công tác điều hành thu - chi ngân sách năm 2022; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, nuôi dưỡng nguồn thu, tăng tỷ trọng các nguồn thu bền vững; triệt để tiết kiệm các khoản chi ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, lập dự toán, nhất là tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển.

Quảng Ninh cũng là địa phương đi đầu trong toàn quốc chủ động chỉ đạo thực hiện sớm chủ trương mở cửa du lịch mạnh mẽ, đúng thời điểm, tạo mọi điều kiện thông thoáng nhất để mở cửa du lịch, đồng thời xây dựng Chương trình mở cửa, phục hồi, thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến Quảng Ninh năm 2022, gắn với triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh...

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở KH&ĐT: Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, tỉnh đã xác định và lựa chọn hướng đi đúng đắn, phù hợp với thực tế dựa trên tiềm năng, thế mạnh sẵn có và đón bắt kịp thời những xu hướng phát triển mới, nhất là sự dịch chuyển nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đồng thời đã tận dụng địa bàn an toàn, hỗ trợ thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển, nâng cao giá trị sản xuất, gia tăng hoạt động xuất, nhập khẩu...

“Cán đích” sớm kế hoạch năm

Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của cả năm. Nổi bật là tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển; chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh và phát triển KT-XH. Quảng Ninh là một trong những địa phương hoàn thành sớm nhất với tỷ lệ bao phủ vắc-xin cao nhất. Đến nay, độ bao phủ vắc-xin mũi 1, 2 đối với người từ đủ 12 tuổi trở lên đạt trên 99%; mũi 3 đối với người từ 18 tuổi trở lên đạt 97,2%, người từ 12 tuổi đến 18 tuổi đạt 92,8%; mũi 4 đối với người 18 tuổi trở lên hoàn thành kế hoạch của Trung ương, 76,8% kế hoạch mở rộng đối tượng tiêm chủng của tỉnh; mũi 1, 2 đối với trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đạt lần lượt 99,5% và 80,8%...


Khách du lịch quốc tế thăm Quảng Ninh.

Cũng chính từ thành quả giữ vững địa bàn an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh đã thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, KT-XH phát triển trong trạng thái bình thường mới. Tốc độ tăng trưởng năm 2022 ước đạt 10,21% so cùng kỳ, là năm thứ 7 liên tiếp (2016-2022) đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số; chất lượng tăng trưởng được cải thiện đáng kể, quy mô, tiềm lực của nền kinh tế tăng lên rõ rệt, ước đạt trên 258.000 tỷ đồng, tăng 8,3% so với quy mô năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 56.000 tỷ đồng, tăng 8% cùng kỳ, trong đó thu nội địa ước thực hiện đạt 42.000 tỷ đồng. Đặc biệt những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đúng thời điểm đã phục hồi vững chắc ngành du lịch là nhân tố mang tính quyết định cho tăng trưởng năm với tổng lượt khách tăng gấp 2,6 lần so với năm 2021.

Song song với chiến lược phục hồi, phát triển các ngành kinh tế, tỉnh cũng quan tâm đầu tư cho các công trình động lực chiến lược; chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 06 ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới. Quảng Ninh đã hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình chiến lược, dự án động lực để nhân dân được hưởng lợi và phục vụ cho phát triển KT-XH, như: Cầu Tình Yêu, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái - trở thành địa phương có số km cao tốc lớn nhất cả nước hiện nay; Bệnh viện Lão khoa và Phục hồi chức năng. Đồng thời khởi công Bệnh viện Phổi Quảng Ninh; khởi công các dự án nhà ở xã hội và các tuyến đường nối trung tâm đô thị với vùng cao để rút ngắn khoảng cách phát triển. Đặc biệt là 4 địa phương cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và tỉnh Quảng Ninh cũng hoàn thành NTM cấp tỉnh, bước vào giai đoạn xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với đô thị hóa, người dân ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.


Thông quan hàng hóa qua Lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên (TP Móng Cái).

Tỉnh cũng ưu tiên bố trí nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển con người, giáo dục, y tế, nhất là đầu tư phát triển giáo dục đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2021; số học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic và khoa học quốc tế tăng cao; đặc biệt lần đầu tiên Quảng Ninh có 1 học sinh đoạt Huy chương Bạc trong Kỳ thi Olympic khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, đặc biệt tổ chức thành công 7 môn SEA Games 31 tạo ấn tượng quan trọng với bạn bè quốc tế. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững. Mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường. Ngày 5/6/2022, trên 98% cử tri đã đi bầu trưởng thôn, khu theo phương châm “Dân tin - Đảng cử” nhằm giữ vững tỷ lệ 100% bí thư cấp ủy cơ sở đồng thời là trưởng thôn, khu.

Những kết quả ấn tượng này chính là động lực quan trọng để Quảng Ninh tiến tới hoàn thành những mục tiêu đề ra cho năm 2023 - năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND tỉnh mới đây, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh: Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, kinh tế trong nước dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, sự phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chủ đề năm 2023 được Quảng Ninh xác định là: “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, giữ vững đà tăng trưởng”, vì thế các cấp, ngành cần tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch. Mục tiêu là tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết, đề án, chương trình; đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với phương thức phát triển từ “nâu ” sang “xanh”, cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, xây dựng văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần theo các tiêu chí của “Hạnh phúc”...

Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chú trọng công tác lập, quản lý, thực hiện quy hoạch, đô thị; quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên; tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Giai đoạn trước mắt từ giờ đến hết năm, cần hoàn thiện các thủ tục, triển khai khởi công các công trình trọng điểm, động lực, chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh; phối hợp tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc tại Quảng Ninh; chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung cho kỳ họp HĐND cuối năm...

Sưu tầm quangninh.gov


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 15
Đã truy cập: 65538