Kỳ họp HĐND xã lần thứ hai khóa IV, nhiệm kỳ 20216-2021

Kỳ họp HĐND xã lần thứ hai khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

26/07/2021 14:40

Ngày 21 tháng 7 năm 2021, HĐND xã Tân Lập khóa IV đã tổ chức kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân xã khoá 4, nhiệm kỳ 2021-2026 có nhiệm vụ xem xét thông qua một số báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết quan trọng. Trong 06 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn chung về dịch bệnh trên người và vật nuôi, điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, giá cả thị trường không ổn định, nhất là phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, được sự quan tâm của lãnh đạo huyện, sự hỗ trợ của các phòng ban chuyên môn, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã, tình hình KT-XH 06 tháng đầu năm 2021 tiếp tục được duy trì ổn định và có mức tăng trưởng khá; giá trị sản xuất các ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp - TTCN- Xây dựng và dịch vụ 6 tháng đầu năm đạt 144,1 tỷ đồng = 49,45%KH, tăng 9,3%CK; thu trên địa bàn đạt 4.599.273.834 đồng = 74,14%KH = 106,53%CK.

https://media.quangninh.gov.vn/17aa2a56-28db-4bc9-9b0b-629d2b65242c/Libraries/hinhanhbaiviet/z2640481248874_22e79c2c9ec4bf8102bbedfd37610714.jpg?time=1627288828739

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được duy trì tốt. Việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra: Chú trọng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nâng chất các vườn mẫu, hộ mẫu; duy trì chăm sóc cây hoa, cây xanh tại các tuyến đường; giữ gìn vệ sinh môi trường tại các Công sở, đơn vị, trường, trạm, nhà văn hóa các thôn trên địa bàn; tỷ lệ người dân tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện ở mức cao (96%); duy trì hoạt động có hiệu quả một số sản phẩm OCOP. Hiện xã đang tập trung huy động tối đa mọi người lực phấn đầu xã đạt Nông thôn mới nâng cao trong năm 2021.Công tác quy hoạch, XDCB, thu hút đầu tư, GPMB và TNMT cơ bản được thực hiện đúng tiến độ, nhất là việc GPMB phục vụ đấu giá cấp quyền sử dụng đất và triển khai thi công các công trình, dự án trên địa bàn; đơn thư được tập trung giải quyết kịp thời. Các hoạt động Văn hoá - xã hội: Thông tin, tuyên truyền; văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh; giáo dục, y tế, dân số kế HHGĐ được duy trì thực hiện tốt; an sinh xã hội được đảm bảo, duy xã không có hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quốc phòng - An ninh được đảm bảo giữ vững và ổn định.

https://media.quangninh.gov.vn/17aa2a56-28db-4bc9-9b0b-629d2b65242c/Libraries/hinhanhbaiviet/z2640480054675_169bbe7688855aad0926dc909eec09bf.jpg?time=1627288909597

Hoạt động của Hội đồng nhân dân xã tiếp tục có nhiều đổi mới, nhất là tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện xã theo hình thức tập trung tại UBND xã có sự tham dự của Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các ông, bà đại biểu HĐND huyện, xã và nhiều cử tri tham gia. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo UBND xã tiếp thu, làm rõ và trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc; các cuộc giám sát của HĐND xã đi vào thực chất hơn; việc chỉ đạo, điều hành kỳ họp có đổi mới theo hướng tích cực; chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được nâng lên. Hoạt động giám sát, khảo sát từng bước đổi mới tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm; tăng cường nắm tình hình cơ sở, tiếp công dân; quan tâm công tác xử lý đơn thư; tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và quyết định các vấn đề quan trọng của xã. Đặc biệt, đã phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao tổ chức rất thành công kỳ họp thứ nhất HĐND xã, khóa 4, nhiệm kỳ 2021- 2026. Kỳ họp đã bầu đúng, bầu đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND, các Ban của HĐND và các Ủy viên UBND theo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng với số phiếu tuyệt đối.Hoạt động và chương trình phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể và UBND xã được thống nhất và sát với yêu cầu thực tế; MTTQ, các đoàn thể hoạt động thực chất, có hiệu quả hơn, xứng đáng là cánh tay nối dài của đảng và chính quyền tới nhân dân. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng đúng với chủ trương đề ra; tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%, là xã đầu tiên trong toàn huyện có cử tri đi bầu cử sớm, hoàn thành trước thời gian quy định được cấp trên biểu dương, khen thưởng.

https://media.quangninh.gov.vn/17aa2a56-28db-4bc9-9b0b-629d2b65242c/Libraries/hinhanhbaiviet/z2640480054675_169bbe7688855aad0926dc909eec09bf.jpg?time=1627288909597

06 tháng cuối năm 2021 là quãng thời gian xã nhà dành toàn lực với quyết tâm xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao, chắc chắn sẽ đầy khó khăn và thách thức. Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lập mong đợi HĐND xã tiếp tục có nhiều đổi mới và đóng góp thiết thực nhằm không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; đi sâu, đi sát nắm chắc tình hình; thảo luận và quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, ra sức phát huy sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cử tri trên địa bàn xã.

Xã Tân Lập


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 8
Đã truy cập: 57108