Tổ chức bộ máy

19/10/2021 10:54

 

 

Trụ sở xã Tân Lập

I. THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: Thôn Tân Hợp, xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

SĐT: 02033

Fax:

II.TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

Ông: Đoàn Văn Tân

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tân Lập
Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ 
Trình độ chính trị: Cao cấp 
Số điện thoại: 0985.544560

 

 

 

 

 Ông: Trần Nam Trung

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Tân Lập
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ LLCT: Cao cấp
Số ĐT: 0989.562133

 

 Ông: Hoàng Văn Hồng

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Lập
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0988.731.899

 

  

 Ông:  Hoàng Xuân Phương

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Lập
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 01686.154.098
Email: hoangxuanphuong@quangninh.gov.vn

 

Ông:  Chu Ngọc Sơn

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 01686.154.098
Email: chungocson@quangninh.gov.vn

 

 

Bà:  Hoàng Thị Kim Nhung

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 01686.154.098
Email: hoangthikimnhung@quangninh.gov.vn

 

 

Xã Tân Lập


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 48
Đã truy cập: 40904