Tự hào phụ nữ Quảng Ninh

20/10/2021 08:16

Thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phụ nữ Quảng Ninh tiếp tục phát huy phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; không ngừng học hỏi, bồi dưỡng trí tuệ, tích lũy tri thức; nỗ lực phấn đấu học tập, lao động, sản xuất, thực hiện hiệu quả các phong trào, công tác; đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của tỉnh, của đất nước.

Chủ động, sáng tạo trong các phong trào thi đua

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" của các cấp hội phụ nữ tỉnh đang ngày càng được khẳng định rõ nét, trở thành nét riêng tiêu biểu của hội phụ nữ. Đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động; sự linh hoạt trong thực hiện các tiêu chí “5 không, 3 sạch” theo hướng tạo động lực, đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực cho phong trào của phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở.

Giai đoạn 2016-2021, các cấp hội phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ trên 2.600 hộ đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch” (vượt 15% so với chỉ tiêu đề ra), trong đó có 915 gia đình được hỗ trợ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, 95% gia đình đạt gia đình văn hóa; 100% cơ sở hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương hàng trăm công trình, phần việc tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM, như: Tuyến đường hoa, tuyến đường không rác, tuyên truyền giải phóng mặt bằng làm đường liên thôn và các dự án kinh tế, xã hội của tỉnh...; thực hiện 138 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”, 120 mô hình “Chi hội phụ nữ sống xanh”..

Cán bộ Hội LHPN xã Hà Lâu (huyện Tiên Yên) tuyên truyền, hướng dẫn người dân ăn ở hợp

vệ sinh.

Cuộc vận động “Phụ nữ Quảng Ninh chung tay bảo vệ môi trường” ngày càng đi vào nền nếp với nhiều phong trào thiết thực. Các cấp hội đã tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo sự thay đổi rõ nét trong ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường.

Đồng thời, triển khai sâu rộng các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường, như “Ngày chủ nhật xanh”, "Biến rác thành tiền"... Qua đó còn phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện. Các hoạt động của phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của hội viên, phụ nữ và nhân dân; góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo làng, bản, thôn, khu, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận.

Khẳng định vai trò trên mọi lĩnh vực

Tiếp nối truyền thống của phụ nữ Việt Nam, trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, phụ nữ Quảng Ninh tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực học tập, lao động sáng tạo, chủ động tham gia hiệu quả các hoạt động xã hội.

Nhằm thúc đẩy phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ tỉnh đã tập trung nguồn lực hỗ trợ phụ nữ nghèo xây dựng các mô hình kinh tế; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế theo hướng hình thành chuỗi sản phẩm gắn với chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm" (OCOP); duy trì các nguồn vốn vay; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp đã có những khởi sắc thông qua triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự chủ động, sáng tạo của các cấp hội trong đề xuất chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành và vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ các đề án, kế hoạch khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ với sự đa dạng hóa các nguồn lực.

Ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học, nhà quản lý trên nhiều lĩnh vực... Giai đoạn 2016-2020, nữ tham gia lãnh đạo quản lý tại các cơ quan thuộc UBND tỉnh chiếm 15,65%; nữ lãnh đạo UBND cấp huyện chiếm 8,7%; nữ lãnh đạo cấp phòng của sở, ngành và UBND cấp huyện chiếm 28,32%; nữ lãnh đạo UBND cấp xã chiếm 16,32%. Năm 2020, có 8/12 cơ quan của Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh có lãnh đạo chủ chốt là nữ, chiếm 66,66%; 100% cấp huyện có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Nhiệm kỳ 2020-2025, nữ tham gia cấp ủy cơ sở đạt 29,3%...

Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Thời kỳ hội nhập, dù có nhiều thuận lợi nhưng cũng đặt ra những thách thức trong công tác hội và phong trào phụ nữ. Hội LHPN tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua; khuyến hích, động viên phụ nữ tích cực học tập, lao động, vươn lên khẳng định vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh.

Vân Anh

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 10
Đã truy cập: 57110