Thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND xã

17/10/2019

XÃ THANH SƠN

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:          Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thanh Sơn

Địa chỉ:                  Thôn Khe Lọng ngoài, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:             02033 790 080

Fax:                        02033 790 047

Email:                    ubndxathanhson@quangninh.gov.vn 

Ảnh trụ sở xã Thanh Sơn.

2. Thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND xã:

Đồng chí: Khúc Thanh Nghị

Bí thư Đảng ủy

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 142

Số điện thoại di động: 0912 530 316

Email: khucthanhnghi@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phạm Thế Hiền

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại di động: 0916 508 906

Email: phamthehien@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Lã Thanh Chương

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1965

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790143

Số điện thoại di động: 0848 010 010

Email: lathanhchuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Chíu Sinh Phượng

Phó Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 068

Số điện thoại di động: 0344 468 165

Email: chiusinhphuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nịnh Văn Năm

Phó Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 0967 995 315

Email: ninhvannam@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Lục Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1966

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0942 064 136

Email: lucvanbinh@quangninh.gov.vn

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 53
Đã truy cập: 9225