ĐẢNG ỦY

24/05/2023

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY XÃ VẠN YÊN 

I. ĐẢNG ỦY

 1- Bí Thư

ĐC:  NGUYỄN QUANG TIẾN
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0915453529
Email: nguyenquangtien.vd@quangninh.gov.vn

2 - Phó Bí Thư

ĐC: HOÀNG THỊ NGỌC
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Email: hoangthingoc@quangninh.gov.vn

 

 

ĐC:  LƯU THÀNH VIÊN

Phó Bí thư Đảng ủy xã Vạn Yên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Trình độ lý luận: Trung cấp

Email: luuthanhvien@quangninh.gov.vn

 

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1 - Chủ Tịch

ĐC: HOÀNG THỊ NGỌC 
Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Email: hoangthingoc@quangninh.gov.vn

 

2 - Phó Chủ Tịch

ĐC: BÙI MINH TUẤN
Phó chủ tịch HĐND

Chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Email: buiminhtuan@quangninh.gov.vn

 

III. ỦY BAN NHÂN DÂN

1 - Chủ Tịch

 

ĐC:  NGUYỄN QUANG TIẾN
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0915453529
Email: nguyenquangtien.vd@quangninh.gov.vn

 

2 - Phó Chủ Tịch

ĐC: CHU VĂN BẮC 
Phó Chủ tịch UBND Xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Email: chuvanbac@quangninh.gov.vn

 

ĐC: BÙI VĂN TIÊU
Phó chủ tịch UBND xã

Chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Email: buivantieu@quangninh.gov.vn

 

 * CÁC NGÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1- Văn Phòng

ĐC: CHU HỒNG LOAN
Công chức Văn phòng - Thống kê

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Email: chuhongloan@quangninh.gov.vn

 

ĐC: LÊ PHƯƠNG THẢO
Công chức Văn phòng - Thống kê

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Email: lephuongthao@quangninh.gov.vn

 

2- Văn Hóa - Xã Hội

ĐC: LÊ THỊ DIỄM HƯƠNG
Công chức Văn hoá – Xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Email: lethidiemhuong@quangninh.gov.vn

 

 

ĐC: TRẦN MẠNH HÙNG
Công chức Văn hoá – Xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Email: tranmanhhung.vd@quangninh.gov.vn

 

3- Tài Chính - Kế Toán

 

ĐC: NGUYỄN DANH TUYÊN
Công chức tài chính – Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Email: nguyendanhtuyen@quangninh.gov.vn

 

 

 

ĐC: TRƯƠNG THỊ KIỀU DIỄM
Công chức Tài chính - kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Email: trươngthikieudiem@quangninh.gov.vn

 

4- Địa Chính - Nông Nghiệp - Xây Dựng Và Môi Trường

 

 

ĐC: PHẠM NGỌC SƠN
Công chức địa chính-nông nghiệp-XD&MT

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Email:phamngocson.vd@quangninh.gov.vn

 

ĐC: LÊ MẠNH HÙNG
Công chức địa chính-nông nghiệp-XD&MT

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Email: lemanhhung.vd@quangninh.gov.vn

 

5 - Tư Pháp Hộ Tịch

 

ĐC: LIÊU THANH DƯỠNG
Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Email: lieuthanhduong@quangninh.gov.vn

 

 

ĐC: Nịnh Văn Hòa
Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Sơ cấp
Email: ninhvanhoa@quangninh.gov.vn

 

 

6- Ban Chỉ Huy Quân Sự

 

 

ĐC: BÙI VĂN TIÊU
Chỉ huy trưởng quân sự

Chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Email: buivantieu@quangninh.gov.vn

 

7 - Công An

ĐC: ĐOÀN VĂN UẨN
Trưởng công an xã

Trình độ chuyên môn: Trung cấp cảnh sát, cử nhân luật

Trình độ LLCT: Trung cấp
Email:doanhaianh2010@gmail.com

 

 

ĐC: TÔ VĂN TRƯỜNG
Phó trưởng công an xã

Trình độ chuyên môn: Học viện an ninh

Trình độ LLCT: Trung cấp
Email: 

 

 

ĐC: HOÀNG QUỐC VIỆT

Chức vụ: Cán bộ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp cảnh sát

Trình độ LL: Sơ cấp

 

 

ĐC: NGUYỄN NGỌC HIỆP

Chức vụ: Cán bộ

Chuyên môn: Cao đẳng an ninh

Trình độ lý luận:

 

 

ĐC: HÀ THÀNH ĐẠT

Chức vụ: Cán bộ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp cảnh sát

 

IV. ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

 

1 - MTTQ

 

ĐC: TRƯƠNG VĂN HIỆP
Chủ tịch MTTQ

Chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Email:  truongvanhiep@quangninh.gov.vn

 

2- Hội Phụ Nữ

 

ĐC: NGUYỄN THỊ NGÂN
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

Chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Email:  nguyenthingan@quangninh.gov.vn

 

 

3 - Hội Cựu Chiến Binh

 

ĐC: PHẠM THANH QUANG
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Chuyên Môn: Cao đẳng

Trình độ LLCT: Trung cấp

Email:  phamquangvdqn@gmail.com

 

4 - Hội Nông Dân

 

ĐC: VŨ THỊ HUYỀN
Chủ tịch Hội Nông dân

Chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Email: vuthihuyen@quanginh.gov.vn

 

5 - Đoàn Thanh Niên

 

ĐC: PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG
Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Email: 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 73
Đã truy cập: 108634