Xã Việt Dân tuyên truyền lưu động Mô hình “Xã chuyển đổi số”

14/12/2023 10:59

Chiều ngày 13/12, xã Việt Dân phối hợp với Viettel Đông Triều tuyên truyền lưu động về triển khai thực hiện mô hình “Xã chuyển đổi số” trên địa bàn xã giai đoạn 2023 - 2025.

 

Đây là công tác nhằm cụ thể hoá Kế hoạch của UBND thị xã Đông Triều về thí điểm một số tiêu chí mô hình “Xã chuyển đổi số” trên địa bàn xã Việt Dân; Chương trình của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều về thực hiện tháng cao điểm thí điểm một số tiêu chí mô hình “Xã chuyển đổi số” trên địa bàn.

Thực hiện chủ trương này, xã Việt Dân cũng đã ban hành Nghị quyết về xây dựng các tiêu chí về mô hình “Xã chuyển đổi số”. Địa phương xác định chuyển đổi số là yêu cầu, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, coi đây là giải pháp đột phá chiến lược, là cơ hội để xã Việt Dân bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Các mục tiêu cụ thể được địa phương đặt ra từ nay đến năm 2025 đó là phấn đấu hoàn thành 2 nhiệm vụ chính quyền số, 3 nhiệm vụ kinh tế số và 11 nhiệm vụ xã hội số. Trong đó, chính quyền số sẽ là 100% sử dụng biên lai điện tử, thay thế toàn bộ biên lai giấy tại Trụ sở UBND xã; Triển khai thí điểm tổ chức họp trực tuyến tới các thôn. Kinh tế số sẽ là xây dựng 1-2 điểm nạp, rút kết hợp thanh toán dịch vụ có quy mô và vai trò như một ngân hàng thu nhỏ. 100% các cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh sử dụng mã QR thanh toán không dùng tiền mặt. Triển khai thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp...

Nhiệm vụ xã hội số sẽ thực hiện tuyên truyền bằng hệ thống truyền thanh, pa nô, tờ rơi hình ảnh để người dân hiểu và tham gia chuyển đổi số. Hỗ trợ giá cho người dân khi mua sắm điện thoại thông minh, phấn đấu 100% người dân trong độ tuổi sử dụng điện thoại thông minh. Cài đặt và hướng dẫn sử dụng chữ ký số cá nhân cho người dân trưởng thành, có điện thoại thông minh. Đảm bảo 100% người dân trưởng thành có điện thoại thông minh được cài ứng dụng ký số cá nhân, tối thiểu 10% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được người dân ký số bằng chữ ký số cá nhân. 100% người dân có Sổ sức khỏe điện tử.....

Địa phương cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên BCĐ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ngay trong tháng 12/2023.

Bảo Thắng - Công Sơn

Truyền hình thị xã Đông TriềuGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 61
Đã truy cập: 61886