Đảng ủy

25/01/2021
  1. BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG YÊN THỌ

 

 

Đồng chí: NGUYỄN VĂN ĐỆ

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0979.886.666

 

 

 

Đồng chí: PHẠM VĂN MƯỜI

Chức vụ: P. Bí thư Thường trực ĐU-Chủ tịch HĐND

Năm sinh: 1968  

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Số điện thoại: 0966.268.819

 

Đồng chí: NGUYỄN VĂN DU

Chức vụ: P. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ

Năm sinh: 1965

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0352.334.311

 

II. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG YÊN THỌ KHÓA XXI 

                                 (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

 

Đồng chí: NGUYỄN VĂN ĐỆ

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0979.688.666

 

Đồng chí: PHẠM VĂN MƯỜI

Chức vụ: P. Bí thư Thường trực ĐU-Chủ tịch HĐND

Năm sinh: 1968  

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Số điện thoại: 0966.268.819

 

 

Đồng chí: NGUYỄN VĂN DU

Chức vụ: P. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ

Năm sinh: 1965

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0352.334.311

 

 

Đồng chí: HOÀNG HUY TRƯƠNG

Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy - P. Chủ tịch UBND

Năm Sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Số điện thoại: 0986.175.595

 

 

 

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy - Trưởng Công an

Năm Sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0349.678.189

 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 46
Đã truy cập: 21923