Trang chủ Hoạt động HĐND tỉnh
Ban VHXH làm việc với Sở y tế đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12
15/09/2009 11: 00:00
Thực hiện chương trình hoạt động năm 2009 đã đề ra, vừa qua Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Quảng...
Ban VHXH làm việc với Sở y tế đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12
15/09/2009 11: 00:00
Thực hiện chương trình hoạt động năm 2009 đã đề ra, vừa qua Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Quảng...
Ban VHXH làm việc với Sở y tế đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12
15/09/2009 11: 00:00
Thực hiện chương trình hoạt động năm 2009 đã đề ra, vừa qua Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Quảng...
Ban VHXH làm việc với Sở y tế đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12
15/09/2009 11: 00:00
Thực hiện chương trình hoạt động năm 2009 đã đề ra, vừa qua Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Quảng...
Ban VHXH làm việc với Sở y tế đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12
15/09/2009 11: 00:00
Thực hiện chương trình hoạt động năm 2009 đã đề ra, vừa qua Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Quảng...
Ban VHXH làm việc với Sở y tế đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12
15/09/2009 11: 00:00
Thực hiện chương trình hoạt động năm 2009 đã đề ra, vừa qua Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Quảng...
Ban VHXH làm việc với Sở y tế đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12
15/09/2009 11: 00:00
Thực hiện chương trình hoạt động năm 2009 đã đề ra, vừa qua Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Quảng...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 148
Đã truy cập: 48984518.