Trang chủ Hoạt động HĐND tỉnh
HĐND tỉnh bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh
27/10/2017 08: 00:00
Chiều 27-10, HĐND tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh...
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII
26/10/2017 14: 00:00
Sáng 26-10, Ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị thành lập đơn vị...
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII
26/10/2017 14: 00:00
Sáng 26-10, Ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị thành lập đơn vị...
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII
26/10/2017 14: 00:00
Sáng 26-10, Ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị thành lập đơn vị...
Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Hội nghị giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm
25/10/2017 08: 00:00
Chiều nay, 24-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị nghe, cho ý kiến về kế hoạch tổ chức hội...
Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Hội nghị giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm
25/10/2017 08: 00:00
Chiều nay, 24-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị nghe, cho ý kiến về kế hoạch tổ chức hội...
Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Hội nghị giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm
25/10/2017 08: 00:00
Chiều nay, 24-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị nghe, cho ý kiến về kế hoạch tổ chức hội...
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
23/10/2017 16: 00:00
Sáng 23-10, tại TP Hạ Long, đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên...
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
23/10/2017 16: 00:00
Sáng 23-10, tại TP Hạ Long, đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên...
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
23/10/2017 16: 00:00
Sáng 23-10, tại TP Hạ Long, đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 213
Đã truy cập: 48984588.