Trang chủ Tham gia xây dựng luật HĐND
MTTQ tỉnh: Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
26/08/2015 14: 00:00
Sáng 26/8, tại TP Hạ Long, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến tham gia đối với Dự thảo...
MTTQ tỉnh: Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
26/08/2015 14: 00:00
Sáng 26/8, tại TP Hạ Long, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến tham gia đối với Dự thảo...
MTTQ tỉnh: Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
26/08/2015 14: 00:00
Sáng 26/8, tại TP Hạ Long, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến tham gia đối với Dự thảo...
MTTQ tỉnh: Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
26/08/2015 14: 00:00
Sáng 26/8, tại TP Hạ Long, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến tham gia đối với Dự thảo...
MTTQ tỉnh: Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
26/08/2015 14: 00:00
Sáng 26/8, tại TP Hạ Long, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến tham gia đối với Dự thảo...
MTTQ tỉnh: Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
26/08/2015 14: 00:00
Sáng 26/8, tại TP Hạ Long, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến tham gia đối với Dự thảo...
MTTQ tỉnh: Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
26/08/2015 14: 00:00
Sáng 26/8, tại TP Hạ Long, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến tham gia đối với Dự thảo...
MTTQ tỉnh: Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
26/08/2015 14: 00:00
Sáng 26/8, tại TP Hạ Long, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến tham gia đối với Dự thảo...
Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)
30/07/2015 11: 00:00
Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch của...
Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)
30/07/2015 11: 00:00
Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch của...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4
Đã truy cập: 49268607.