Trang chủ Hoạt động tại các kỳ họp HĐND
“Kỳ họp đã diễn ra trên tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm trước cử tri, nhân dân”
15/07/2015 18: 20:00
Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XII diễn ra từ ngày 13-7 đến 15-7 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp,...
“Kỳ họp đã diễn ra trên tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm trước cử tri, nhân dân”
15/07/2015 18: 20:00
Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XII diễn ra từ ngày 13-7 đến 15-7 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp,...
“Kỳ họp đã diễn ra trên tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm trước cử tri, nhân dân”
15/07/2015 18: 20:00
Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XII diễn ra từ ngày 13-7 đến 15-7 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp,...
“Kỳ họp đã diễn ra trên tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm trước cử tri, nhân dân”
15/07/2015 18: 20:00
Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XII diễn ra từ ngày 13-7 đến 15-7 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp,...
“Kỳ họp đã diễn ra trên tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm trước cử tri, nhân dân”
15/07/2015 18: 20:00
Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XII diễn ra từ ngày 13-7 đến 15-7 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp,...
“Kỳ họp đã diễn ra trên tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm trước cử tri, nhân dân”
15/07/2015 18: 20:00
Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XII diễn ra từ ngày 13-7 đến 15-7 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp,...
“Kỳ họp đã diễn ra trên tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm trước cử tri, nhân dân”
15/07/2015 18: 20:00
Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XII diễn ra từ ngày 13-7 đến 15-7 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp,...
“Kỳ họp đã diễn ra trên tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm trước cử tri, nhân dân”
15/07/2015 18: 20:00
Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XII diễn ra từ ngày 13-7 đến 15-7 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp,...
Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh thông qua 18 Nghị quyết quan trọng
15/07/2015 18: 10:00
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay, 15-7, Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh, khóa XII đã...
Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh thông qua 18 Nghị quyết quan trọng
15/07/2015 18: 10:00
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay, 15-7, Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh, khóa XII đã...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4
Đã truy cập: 49268607.