Trang chủ Hoạt động văn phòng HĐND tỉnh
Văn phòng HĐND tỉnh: Tổ chức Đại hội Công Đoàn lần thứ nhất
08/10/2017 23: 00:00
Ngày 06/10, Công đoàn cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2017 –...
Văn phòng HĐND tỉnh: Tham gia vòng thi cụm Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2017
24/09/2017 14: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 840/KH-UBND ngày 14/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về tuyên...
Văn phòng HĐND tỉnh: Tham gia vòng thi cụm Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2017
24/09/2017 14: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 840/KH-UBND ngày 14/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về tuyên...
Văn phòng HĐND tỉnh: Tham gia vòng thi cụm Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2017
24/09/2017 14: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 840/KH-UBND ngày 14/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về tuyên...
Văn phòng HĐND tỉnh: Tham gia vòng thi cụm Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2017
24/09/2017 14: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 840/KH-UBND ngày 14/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về tuyên...
Văn phòng HĐND tỉnh: Tham gia vòng thi cụm Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2017
24/09/2017 14: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 840/KH-UBND ngày 14/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về tuyên...
Văn phòng HĐND tỉnh: Tham gia vòng thi cụm Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2017
24/09/2017 14: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 840/KH-UBND ngày 14/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về tuyên...
Chi bộ Kinh tế - Ngân sách đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2020
15/08/2017 15: 00:00
Sáng ngày 15/8, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 39 KH/ĐU của Đảng ủy về đại hội chi bộ trực thuộc...
Chi bộ Kinh tế - Ngân sách đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2020
15/08/2017 15: 00:00
Sáng ngày 15/8, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 39 KH/ĐU của Đảng ủy về đại hội chi bộ trực thuộc...
Chi bộ Kinh tế - Ngân sách đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2020
15/08/2017 15: 00:00
Sáng ngày 15/8, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 39 KH/ĐU của Đảng ủy về đại hội chi bộ trực thuộc...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 439
Đã truy cập: 1574971