Trang chủ Hoạt động văn phòng HĐND tỉnh
Chi bộ Kinh tế - Ngân sách đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2020
15/08/2017 15: 00:00
Sáng ngày 15/8, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 39 KH/ĐU của Đảng ủy về đại hội chi bộ trực thuộc...
Chi bộ Kinh tế - Ngân sách đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2020
15/08/2017 15: 00:00
Sáng ngày 15/8, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 39 KH/ĐU của Đảng ủy về đại hội chi bộ trực thuộc...
Đại hội Chi bộ Hành chính – Tổ chức - Quản trị lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2020
11/08/2017 09: 00:00
Chiều ngày 10/8, Chi bộ Hành chính – Tổ chức – Quản trị đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm...
Đại hội Chi bộ Hành chính – Tổ chức - Quản trị lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2020
11/08/2017 09: 00:00
Chiều ngày 10/8, Chi bộ Hành chính – Tổ chức – Quản trị đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm...
Đại hội Chi bộ Hành chính – Tổ chức - Quản trị lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2020
11/08/2017 09: 00:00
Chiều ngày 10/8, Chi bộ Hành chính – Tổ chức – Quản trị đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm...
Đại hội Chi bộ Hành chính – Tổ chức - Quản trị lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2020
11/08/2017 09: 00:00
Chiều ngày 10/8, Chi bộ Hành chính – Tổ chức – Quản trị đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm...
Đại hội Chi bộ Hành chính – Tổ chức - Quản trị lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2020
11/08/2017 09: 00:00
Chiều ngày 10/8, Chi bộ Hành chính – Tổ chức – Quản trị đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm...
Đại hội Chi bộ Pháp chế lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2020
10/08/2017 12: 00:00
Sáng ngày 10/8, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 39 KH/ĐU của Đảng ủy về đại hội chi bộ trực thuộc...
Đại hội Chi bộ Pháp chế lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2020
10/08/2017 12: 00:00
Sáng ngày 10/8, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 39 KH/ĐU của Đảng ủy về đại hội chi bộ trực thuộc...
Đại hội Chi bộ Pháp chế lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2020
10/08/2017 12: 00:00
Sáng ngày 10/8, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 39 KH/ĐU của Đảng ủy về đại hội chi bộ trực thuộc...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5237
Đã truy cập: 1579769