Trang chủ Hoạt động văn phòng HĐND tỉnh
Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về xây dựng và chỉnh đốn Đảng
26/12/2016 20: 00:00
Chiều nay (26/12), Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về...
Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về xây dựng và chỉnh đốn Đảng
26/12/2016 20: 00:00
Chiều nay (26/12), Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về...
Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu các quy định Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015
23/09/2016 16: 00:00
Hôm nay, ngày 23/9/2016, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên...
Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu các quy định Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015
23/09/2016 16: 00:00
Hôm nay, ngày 23/9/2016, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên...
Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu các quy định Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015
23/09/2016 16: 00:00
Hôm nay, ngày 23/9/2016, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên...
Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu các quy định Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015
23/09/2016 16: 00:00
Hôm nay, ngày 23/9/2016, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên...
Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu các quy định Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015
23/09/2016 16: 00:00
Hôm nay, ngày 23/9/2016, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên...
Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu các quy định Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015
23/09/2016 16: 00:00
Hôm nay, ngày 23/9/2016, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên...
Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu các quy định Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015
23/09/2016 16: 00:00
Hôm nay, ngày 23/9/2016, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên...
Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu các quy định Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015
23/09/2016 16: 00:00
Hôm nay, ngày 23/9/2016, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 296
Đã truy cập: 1709473