Đảng bộ Cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh: Sinh hoạt chuyên đề về phát huy vai trò đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tham mưu, phục vụ nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh

15/11/2017 04:00
  Ngày 14-11, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về phát huy vai trò đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tham mưu, phục vụ nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh.

 Dự buổi sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng; đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Tại cuộc sinh hoạt, đại diện 06 chi bộ của Đảng bộ đã trình bày các báo cáo tham luận liên quan đến công tác  tham mưu, phục vụ như: Phát huy vai trò của đảng viên trong việc nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thẩm tra các tài liệu trình kỳ họp HĐND tỉnh; phát huy vai trò của đảng viên trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh; phát huy vai trò của đảng viên trong tham mưu, tổng hợp, soạn thảo các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình kỳ họp; phát huy vai trò của đảng viên trong việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu lựa chọn nội dung chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh; phát huy vai trò của đảng viên trong tham mưu nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hậu cần các kỳ họp HĐND tỉnh.

Sau khi nghe tham luận, các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến và khẳng định, trước đó các chi bộ đã tích cực triển khai sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ mình và được các đảng viên tích cực hưởng ứng, sôi nổi tham gia ý kiến phát biểu. Do đó, các bài tham luận đã nêu lên nhưng kết quả, thực trạng, tồn tại, hạn chế, đồng thời cũng đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả chất lượng trong công tác tham mưu phục vụ như: Các cán bộ, đảng viên chi bộ cần phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của người đảng viên trong công tác tham mưu, phục vụ; đổi mới và nâng cao năng lực trình độ chuyên môn để tham mưu đúng, trúng nội dung, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Trần Đức Thắng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề của cơ quan đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; nội dung và chủ đề sát thực tiễn. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ cần tiếp tục duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên đề; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng bộ; tăng cường trách nhiệm của đảng viên trong công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ cho hoạt động của Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Mặt khác, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận trong cơ quan. Trong thời gian tới, Đảng bộ cần tổ chức việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 6, tổ chức các hoạt động kiểm điểm, tổng kết cuối năm.

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh đã khẳng định, đảng viên của đảng bộ đã phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trên cương vị công tác ở các lĩnh vực: tham mưu công tác khảo sát, thẩm tra các tài liệu trình kỳ họp; đổi mới tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri; tham mưu lựa chọn nội dung chất vấn tại kỳ họp; công tác tác phục vụ hậu cần. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phục vụ ở các lĩnh vực hoạt động của đảng viên.

Đồng chí Bí thư Đảng bộ yêu cầu: Đảng viên cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu để nâng cao chất lượng kỳ họp. Cụ thể: Đối với công tác thẩm tra, cần nâng cao vai trò của đảng viên trong tham mưu thẩm tra báo cáo, tờ trình; các ban HĐND tỉnh cần xây dựng quy trình, kế hoạch thẩm tra khoa học, hợp lý, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đảng viên, có sự kết hợp hài hòa giữa các bộ phận với nhau.

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp kiến nghị cử tri cần quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, cụ thể đảng viên cần tham mưu ban hành kế hoạch sớm và công bố, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri; phân loại rõ kiến nghị cử tri theo thẩm quyền giải quyết.

Đối với hoạt động chất vấn, đảng viên tham mưu cần nâng cao chất lượng để lựa chọn nội dung chất vấn có sức lan tỏa, được nhiều cử tri quan tâm và được tuyên truyền, đăng tải rộng rãi để cử tri và nhân dan theo dõi, giám sát. Trong công tác phục vụ hậu cần cần đảm bảo chu đáo, chi tiết, cụ thể và khoa học./.

Phạm Thị Hà (Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Ninh)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3944
Đã truy cập: 1600799