Văn phòng HĐND tỉnh: Tổ chức Đại hội Công Đoàn lần thứ nhất

08/10/2017 23:00
 Ngày 06/10, Công đoàn cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2017 – 2022). Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng bộ cơ quan Văn phòng; đồng chí Nguyễn Đức Hoạt, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Trần Thị Thu Hoài, Chánh Văn phòng, Phó Bí thư Đảng bộ Cơ quan Văn phòng.  

 Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh (gọi tắt là Công đoàn) hiện có 37 đoàn viên công đoàn, được phân công sinh hoạt tại 5 tổ Công đoàn bộ phận (theo các Chi bộ Đảng). Có 28/37 đoàn viên có trình độ đại học trở lên (chiếm 75.7%). Trong đó: 01 tiến sĩ, 19 thạc sĩ; Cao cấp 17 đồng chí (chiếm 45.9%), Trung cấp 07 đồng chí (chiếm 18.9%), trong đó có 03 đồng chí đang theo học cao cấp lý luận chính trị. Trong đó, có 15 đoàn viên là nữ (chiếm 40.5%); 11 đoàn viên giữ các chức danh lãnh đạo thuộc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý (chiếm 29.7%). Số lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được trẻ hoá, chất lượng được nâng lên rõ rệt cả về trình độ nghiệp vụ, chính trị, quản lý nhà nước, công nghệ thông tin.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm tốt công tác vận động cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC-LĐ;  làm tốt việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát động liên tục các phong trào thi đua, cuối đợt thi đua có sơ kết, biểu dương khen thưởng. Thực hiện tốt các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban chấp hành và các tổ, Uỷ ban kiểm tra công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, đưa hoạt động công đoàn đi vào nề nếp, có tiêu chí phấn đấu, chỉ tiêu cụ thể trong từng năm, từng giai đoạn trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của địa phương. Góp phần tích cực cùng chuyên môn động viên và lãnh đạo cán bộ, công chức, lao động toàn cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc triển khai hoạt động bề nổi (văn hóa, văn nghệ, thể thao) của Công đoàn chưa nhiều; việc sơ, tổng kết đánh giá, khen thưởng đoàn viên công đoàn trong việc triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua chưa được chú trọng; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân còn thiếu nội dung cụ thể.

Tại Đại hội, các đại biểu đã khẳng định những đóng góp tích cực của Công đoàn trong nhiệm kỳ qua đối với công tác chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBCC và người lao động, cũng như việc vận động đoàn viên CĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời đại biểu cũng tham gia phát biểu thảo luận về các vấn đề: công tác đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của Công Đoàn; công tác nữ công; công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên Công đoàn; công tác thi đua – khen thưởng, phong trào văn hóa, văn nghệ; Công đoàn với vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho cán bộ công chức và người lao động...

Đ/c Trần Thị Thu Hoài, Chánh Văn phòng, Phó Bí thư Đảng bộ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Trần Thị Thu Hoài, Chánh Văn phòng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đó là: Cần quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên liên quan đến hoạt động của Công đoàn tới đoàn viên CĐ cơ quan; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên để có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và phát huy sức mạnh đoàn kết của cả tập thể tạo sự đồng thuận trong cán bộ công chức. Bên cạnh đó cần tăng cường các hoạt động bề nổi như tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tăng cường giao lưu trao đổi, thăm hỏi chia sẻ lẫn nhau.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Hoạt, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cũng đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Công đoàn cơ quan trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí nhấn mạnh, Công đoàn cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh cần phối hợp tốt với chuyên môn để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, phát huy tính chủ động sáng tạo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ngày càng có trình độ chuyên môn cao; xây dựng quy chế hoạt động; nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tập hợp ý kiến của cán bộ công chức để kịp thời giải đáp, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp cho CBCC cả về vật chất lẫn tinh thần, tăng cường phúc lợi cho người lao động; quan tâm tổ chức hội nghị cán bộ công chức, tạo điều kiện cho người lao động học tập nâng cao trình độ mọi mặt; tiếp tục đổi mới hình thức hoạt động của Công đoàn, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên; tích cực tham mưu công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng cho đoàn viên Công đoàn; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương Bác.

Ban chấp hành khóa mới (nhiệm kỳ 2017 -2022) ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa mới (nhiệm kỳ 2017 – 2022) gồm 7 đồng chí; bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV. Nhân dịp này, tại Đại hội có 02 tập thể và 08 cá nhân được Công đoàn cấp trên biểu dương khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn 5 năm qua./.

 

Phạm Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 592
Đã truy cập: 1569118