Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm), HĐND tỉnh (khai mạc ngày 11/12) đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh. Phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (ản

11/12/2017 07:00
   

  

 

Đồng chí cho biết những nội dung chính HĐND tỉnh sẽ bàn thảo tại kỳ họp thứ 7?

+ Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh dự kiến thảo luận và thông qua 22 nghị quyết. HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, năm giữa nhiệm kỳ Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, năm có ý nghĩa bản lề quan trọng đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2015-2020) của tỉnh.

HĐND tỉnh sẽ đánh giá việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2017; dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước 2018 và phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2018, trên tinh thần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn ngân sách; tiếp tục rà soát lại nhiệm vụ chi thường xuyên, dành nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là cho các công trình động lực, tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tới, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Các đại biểu sẽ thảo luận các giải pháp để tiếp tục triển khai tốt chủ trương đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB,CC,VC theo Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 19-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh. HĐND tỉnh sẽ bàn và quyết định biên chế công chức của khối đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, quyết định giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và quyết định tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh năm 2018 theo tinh thần giảm 2,5% tổng biên chế so với năm 2017. Đồng thời, quy định tiền lương đối với người làm việc được hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

HĐND tỉnh sẽ thảo luận quyết định thông qua: Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và thu hồi đất để thực hiện một số công trình, dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền và xem xét, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách về y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, như: Kéo dài và điều chỉnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long, giai đoạn 2018-2020; hỗ trợ một số đối tượng trẻ em chưa thuộc diện hưởng chính sách hiện hành của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020; quy định mức ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ khám sức khỏe và chi phí trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh...

Tiếp tục đề cao vai trò giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo giám sát của Thường trực và các ban HĐND tỉnh về: Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh; công tác đầu tư, trang sắm, quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2016; kết quả giám sát các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và trang thiết bị y tế được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2011- 2016; việc thực hiện một số dự án di dân ra khỏi vùng sạt lở, di dân ra xã đảo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2010; việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, hoạt động xây dựng tại một số địa phương và cơ quan thuộc tỉnh.

HĐND tỉnh cũng dành thời gian thỏa đáng để các đại biểu chất vấn đối với một số đồng chí phó Chủ tịch UBND, ủy viên UBND tỉnh, giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Chánh án TAND tỉnh nhiều vấn đề về công tác quản lý nhà nước, đời sống xã hội được cử tri, nhân dân quan tâm.

- Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả và thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo nghị quyết HĐND tỉnh?

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh cũng gặp nhiều nhiều thách thức, đặc biệt là khó khăn của ngành Than (tiêu thụ giảm, tồn kho lớn); hoạt động kinh tế biên mậu chưa phục hồi, thời tiết mưa nhiều..., ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động du lịch, xây dựng các công trình trọng điểm. Song với sự chủ động, quyết tâm chính trị cao, cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Quảng Ninh đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra từ đầu năm theo nghị quyết của Tỉnh ủy và nghị quyết của HĐND tỉnh. Nổi bật: (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,2% (cao hơn bình quân chung của cả nước là 6,7%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giá trị tăng thêm của ngành dịch vụ 14,5%; khách du lịch tăng 18%, doanh thu từ du lịch tăng 10%; tổ chức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 20%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,1%; môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện; (2) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt dự toán, trong đó thu nội địa tăng 10% so với cùng kỳ, chiếm tỷ lệ 73,4% tổng thu ngân sách, cao nhất từ trước đến nay; (3) Các dự án hạ tầng động lực về giao thông tại các địa bàn trọng điểm, trong các khu kinh tế, khu công nghiệp được tập tập trung nguồn lực đầu tư; (4) An sinh xã hội bảo đảm, các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn được cải thiện, nâng lên; (5) Công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; quốc phòng - an ninh đảm bảo, công tác đối ngoại được mở rộng.

Đặc biệt, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và được sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao của cử tri, nhân dân trong tỉnh, Quảng Ninh đã tích cực tham mưu, đề xuất, hoàn thiện Đề án báo cáo Trung ương xây dựng Vân Đồn trở thành Khu Hành chính - Kinh tế đặc biệt, đã và đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Việc thành lập Đặc khu là tiền đề quan trọng để tạo ra một mô hình phát triển kinh tế mới có tính động lực đối với sự phát triển của tỉnh và khu vực. Những kết quả quan trọng của năm 2017 là nền tảng vững chắc, tạo đà để tỉnh phát huy lợi thế, thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Chất vấn là nội dung quan trọng và được cử tri trong tỉnh rất quan tâm. Kỳ họp lần này nội dung nào sẽ được đưa ra chất vấn, thưa đồng chí?

+ Phiên chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh luôn sôi động, được cử tri, nhân dân quan tâm, theo dõi. Sau mỗi phiên chất vấn, HĐND tỉnh đều ban hành nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn làm cơ sở cho đại biểu, cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 quy định: “Chậm nhất là 10 ngày trước khai mạc kỳ họp HĐND, người đã trả lời chất vấn có trách nhiệm gửi báo cáo về việc thực hiện nghị quyết của HĐND về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại kỳ họp trước đến Thường trực HĐND để chuyển đến các đại biểu hội đồng”. Qua giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về công tác giải quyết kiến nghị của cử tri và thực hiện các nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn trước kỳ họp thứ 7, thấy rằng: Các ủy viên UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành đã nghiêm túc thực hiện cam kết, thể hiện trách nhiệm trong chỉ đạo triển khai thực hiện lời hứa của mình trước HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh. Hầu hết các cam kết đã giải quyết triệt để, được cử tri, nhân dân ghi nhận. Tuy nhiên, còn có nội dung cam kết chậm được giải quyết hoặc giải quyết chưa triệt để, Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu HĐND sẽ tái giám sát, chất vấn trong thời gian tới.

Qua giám sát việc chấp hành pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đến trước ngày khai mạc kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã chuyển 15 nội dung chất vấn về Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp gửi tới UBND tỉnh, các phó chủ tịch, các thành viên UBND tỉnh và Chánh án TAND tỉnh. HĐND tỉnh sẽ dành thời gian thỏa đáng để các đại biểu chất vấn, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước liên quan đến nhiều vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm, như: Vi phạm các quy định về xây dựng hạ tầng trong các khu đô thị; tình trạng đánh bắt thủy, hải sản tận diệt; tình trạng xâm hại tình dục trẻ em và tai nạn thương tích ở trẻ em; giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở khu vực nông thôn; chậm tiến độ hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2; công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như vũ trường, quán bar, karaoke...

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo BQN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1530
Đã truy cập: 1570056